”Personalfrågan en akut kris för försvaret”, Lars Fresker, Officersförbundet, svd.se

Politiker pekar gladeligen med hela handen och be­ordrar inköp av materiel och vapensystem för enorma summor. Då kan man även kräva riktade politiska satsningar för att avhjälpa Försvars­maktens verkliga ödesfråga – personal­försörjningen […]

I såväl budgetunderlag som i Försvarsmaktens övriga lägesbeskrivningar förekommer orden ”personalförsörjning” och ”utmaning” konsekvent sida vid sida. Men någon ekonomisk beskrivning av hur dessa ”ut­maningar” ska åtgärdas står inte att finna. Vi menar att beskrivningen av personalläget som ”utmanande” är missvisande, och i det närmaste en skönmålning av läget. Personalförsörjningen är inte en ”utmaning”, den är en akut krisfråga för Försvarsmakten och måste hanteras därefter. När försvarsmaktsledningen gång på gång undviker att vara tydliga gentemot politiken om hur allvarlig krisen för försvarets personalförsörjning faktiskt är känner vi, Officersförbundet, att någon måste tala klarspråk […]

Riksdag och regering kan ösa hur mycket pengar som helst över Försvarsmakten – utan en välutbildad, erfaren, redundant personalkader kommer ny materiel inte vara mycket mer än blivande metallskrot, om än avancerat och extremt dyrt. Ubåtar, Gripenplan, luftvärnssystem och helikoptrar kör och underhåller nämligen inte sig själva. Det är våra medlemmar som sköter den saken. Det är dags att satsa pengarna där de gör mest nytta.Läs artikel