Ett nytt lyft för Gripen, forsvarsmakten.se

För att upprätthålla hög förmåga uppdateras Jas 39-systemet regelbundet. Uppgraderingen MS20, Materielsystem 20, innehåller både nya vapen, sambandsfunktioner, radarfunktioner och diverse förbättringar i gränssnittet mellan piloten och flygplanet.
– Den senaste uppgraderingen av Jas 39 Gripen C/D innebär ett rejält kapacitetslyft för flygvapnet och blir därmed strategiskt viktig för hela Försvarsmakten och försvaret av Sverige, säger insatschef Jan Thörnqvist…

Två helt nya vapenssystem har tillförts. Ett är den nya radarjaktroboten Meteor som kan nå mål på långa avstånd, mer än 100 km bort. Genom att samverka med olika sensorer på Jas 39 Gripen kan roboten avlossas långt innan fiendens flygplan kan fyra av sina robotar. Att kunna nå motståndaren med vapen innan denna kan göra detsamma kallas förstaskottsförmåga och ger möjlighet att trycka tillbaka fientligt flyg för att till exempel förhindra attacker mot Sverige.

Jaktroboten Meteor har utvecklats i ett samarbete mellan Sverige, Italien, Spanien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Läs artikel