”Ett nytt kallt krig pågår – minst lika farligt”, svd.se

Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet

Efter tjugofem års liberal internationalism och interventioner krävs nu besinning och en insikt i att det gamla säkerhetsdilemmat återigen skapar farliga situationer kring USA, Nato och Ryssland. […]

Nu saknas debatt och medvetenhet och i stället ser vi en utbredd russofobi i säkerhetsetablissemang, politiska kretsar och media. Vi har två pågående ’proxykrig’ där Ryssland och USA/Nato är djupt involverade: Syrien och Ukraina. Risken för misstag, förekomsten av nya oreglerade vapensystem, och det frusna diplomatiska läget har försatt oss i en mycket farlig situation.[…]

En del av problemet är den ovan nämnda ökande russofobin såväl som hatet mot de båda presidenterna. Men det spelar här ingen roll vad man tycker om Ryssand eller om Putin. Det viktiga är att man förstår det klassiska säkerhetsdilemmat och förhåller sig till det.

Det bästa en ny svensk regering kan göra nu är att förpassa Margot Wallströms feministiska utrikespolitik till historiens skräpkorg och i stället verka inom EU för en avspänning, en ny Détente, i relationerna till Ryssland. Läs artikel