Er det fallitterklæring dette kalles? aldrimer.no

Flaggkommandør og forsvarsekspert Jacob Børresen mener det er skandaløst av regjeringen å foreslå å bruke nesten 60 milliarder kroner til forsvarsformål i 2019, og samtidig få så lite operativ evne ut av de kronene som brukes. […]

Sjøoffiseren fastslår at forsvarsbudsjettet betyr at Hæren fortsetter å krympe.

— Nedbyggingen av Hæren fortsetter. Ingen organisk helikopterstøtte, der Hæren må leie inn sivile helikoptre og 2. bataljon blir satt på mobstatus. Og ingen nye stridsvogner til Hæren før etter 2025, konstaterer han nøkternt.

Tilsvarende observasjoner og kritikk har kommet fra flere hold etter at regjeringen la fram sitt forslag til forsvarsbudsjett mandag. Läs artikel