Ett folk i vapen, Anders Ehnmark, Tidningen Hemvärnet

Författaren Anders Ehnmark gick bort den 29 mars  2019. Vi återger här en text av honom som vi tidigare lagt ut på sajten. (Utgivarna)
Författaren Anders Ehnmark var hemvärnsman. Han skrev ett bidrag till Tidningen Hemvärnet nr 2 2010 när man firade att det hade gått 70 år sedan organisationen bildades:
 
Hemvärnets särskilda stämning är denna. Det är inte ett vapenslag utan en förtätning av medborgarsamhället för vissa försvarsuppgifter. Det kan gälla storm, hagel, dumhet eller andra hot. Hemvärnet förbereder sig på alla kriser. En gång fick man lära sig hur fienden kommer dinglande i fallskärm och att man inte ska skjuta förrän han landat. En motståndsrörelse i vardande, minns jag att många tyckte efter kriget. Ett folk i vapen, sa man också. Det går tillbaka på ett ord av Verner von Heidenstam: ”Väl var han konungen, men framför honom stod konungens herre: ett folk i vapen.” Läs tidningen