Et fellesnordisk mulighetsrom for forsvarslogistikk, stratagem.no

Sensommeren 2017 inngikk Norge og Finland en avtale om tettere samarbeid innen forsvarslogistikk. Avtalen var historisk. Slikt forsvarssamarbeid over landegrensene er uvanlig. Tilfeldig var den derimot ikke.

Selv om verken Finland eller Sverige er del av noen forsvarsallianse, er begge landene, gjennom sine EU-medlemskap og bilaterale avtaler med eksempelvis USA, tett knyttet opp til den alliansen vi er en del av. I tillegg, og ikke uviktig, når det er snakk om forsvarsanliggender, anses Norden som én strategisk region av det fellesnordiske forsvarssamarbeidet Nordic Defence Cooperation (Nordefco). I en større sikkerhetspolitisk krise i regionen vil alle de nordiske landene berøres, og i inneværende langtidsplan for forsvarssektoren i Norge heter det om de nordiske land at vi har «felles tilhørighet i det euro-atlantiske sikkerhetsfellesskapet». Läs artikel