Pandemin visar behovet av ett starkare försvar, di.se

Johan Wiktorin, försvarsexpert, tidigare officer, analyschef på Must

[…] För ett land som inte under överskådlig tid kommer att ansöka om medlemskap i Nato, ter sig idén om att klara sitt eget försvar på svältkur och ropa på hjälp vid behov som en rent av farlig strategi för framtiden. I synnerhet som USA, vars militära styrka vi ytterst förlitar oss på, drar sig alltmer undan och brottas med egna konvulsioner. Risken ökar att vi blir ensamma vid kris i närområdet med hänvisning till vår brist på eget ansvar för vårt försvar. […]

Som gammal arméofficer är det bekymrande att ta del av rapporteringen att oppositionen vill etablera flera nya regementen före anskaffandet av nya örlogsfartyg. Som en handelsnation med stora behov av en modernare flotta är det viktigt i en osäker framtid att vi kan skydda vår och våra partners sjöfart samtidigt som vi kan försvara oss mot angrepp i Östersjön. […]

Vi behöver absolut regementena, men vi klarar inte av att etablera dem i den takt som man just nu tänker sig. Det saknas just nu officerare att utbilda så mycket trupp och det är viktigt att varje nyetablering går i full produktion. Därför är det viktigt att ge en inriktning till försvaret för 2030 redan i höst. Då kan Försvarsmakten bättre planera sin tillväxt. Morgondagens löjtnanter har precis börjat högstadiet. Läs artikel