En svensk Nato-option, smp.se

Lika låst som det för närvarande är om regeringsförhandlingarna är det mellan de politiska blocken när det gäller inställningen till Nato. Hela den säkerhetspolitiska doktrinen bygger på att det är Natoländer som ska försvara Sverige i händelse av en militär konfrontation.

Den socialdemokratiska regeringen valde för att runda en Natodebatt att istället teckna bilaterala avtal med medlemmar i försvarsalliansen. De har emellertid en lägre status än ett medlemskap och är mer av politisk än juridisk natur. Avtalet mellan USA och Sverige har exempelvis undertecknats av respektive försvarsdepartement, inte av staterna. […]

Finns det något utväg? En möjlig sådan vore en politisk kompromiss i god svensk anda. Varför inte titta på Finland som i sin doktrin säger att landet har en option på Nato? Försämras det strategiska landskapet, det vill säga om Ryssland blir mer hotfullt, håller landet öppet för ett medlemskap. Läs ledaren