Avskräckning – det största hindret mot kärnvapennedrustning,ikff.se

Rolf Ekéus

Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. Den Internationella Domstolen i Haag
klargjorde redan år 1996 användning av sådana vapen strider mot internationell rätt i väpnade
konflikter och generellt mot principerna i den internationella rätten. Ett kärnvapenkrig kan leda till klimatförändringar som kan hota allt liv på jorden. Skapandet av kärnvapen har för första gången i mänsklighetens historia gjort det möjligt för människan att begå ett kollektivt självmord. Läs artikel