”En svensk marin i Nato”, kkrva.se

Ett samtal mellan ledamöterna Per Edling och Jon Wikingsson.

Om vi antar att det är så enkelt som ledamoten Tommy Åkesson påstod på akademiens sammankomst den 14 september, att Kaliningrad kan utraderas av polsk HIMARS-eld och finska viken spärras med finska och estniska kustrobotar, då finns det väl inget behov av svenska marinstridskrafter?

Jo, men då handlar det inte om igelkotts- och kustförsvar à la TRFL 87 och TRKA 88. I stället ska marinen, när vi är NATO, genomföra anfallsföretag med ubåtar mot Murmansk, etablera sjökontroll i Nordsjön och i Västerhavet, vara en potent aktör i luftförsvarssystemet och jaga ubåtar i Östersjön samt vara i täten i amfibieoperationerna mot Baltikum. Innan allt detta händer har vi skyddat vår territoriella integritet. Förmågorna finns redan idag och blir än bättre 2030. Därför kommer ledamöterna Edling och Wikingsson under detta samtal zooma ut och angripa framtidens ledningsförmåga så att ledningen av sjöstridskrafterna hanterar allt från territoriell integritet till angrepp mot NATO. För snart är vi NATO. Läs artikel