En kämpe för folkförsvaret

Förre hovstallmästaren, översten av första graden Hodder Stjernswärd har avlidit i en ålder av närmare 97 år. Han utbildade sig till kavallerist och växlade under sin militära karriär mellan olika vapenslag. Hans sista operativa befattning var chefskapet för Livgardets dragoner (K1), tillika försvarsområdesbefälhavare och kommendant i Stockholm. Stjernswärd hade skånska familjerötter och levde under sina sista år i Ystad. Han var en hängiven anhängare av ett folkförsvar på den allmänna värnpliktens grund. På denna sajt har vi flera gånger länkat till artiklar i försvarspolitiska frågor som han skrev för Ystads Allehanda.

 

Vi länkar till en artikel i Svenska Dagbladet som skrevs med anledning av riksdagsbeslutet om att slopa allmänna värnplikten och till vilken Hodder Stjernswärd var en av undertecknarna.

Slopa inte värnplikten