En insider om Putin-Ryssland, bokrecension

Sven Hirdman

En av de mest framstående makthavarna i president Putins Ryssland, Vladimir Yakunin, har skrivit en intressant memoarbok, The Treacherous Path – an Insider’s account of Modern Russia (Biteback Publishing: London, 2018).

Yakunin var i tio år, 2005–2015, chef för det väldiga ryska järnvägsbolaget med en miljon anställda. Dessförinnan var han bland annat vice transportminister och affärsman i S:t Petersburg. Han stod nära Putin och var liksom denne ursprungligen KGB-officer med stationering vid sovjetiska FN-representationen i New York som diplomat och underrättelseagent. Han är medvetet vag om sina uppgifter inom KGB.

Under min tjänstgöring som svensk ambassadör i Moskva och därefter som styrelseordförande i ett svenskt skogsbolag med stora ägor i Ryssland träffade jag några gånger Yakunin. Han gjorde intryck på mig som en mycket kraftfull och effektiv problemlösare.

Yakunins bok, som färdigställdes i december 2017, är så vitt jag vet den första av en verklig insider i Putins maktstruktur. Den har fått många lovord av västeuropeiska politiker, till exempel Dominique de Villepin och Malcolm Rifkind, och av flera Rysslandsspecialister.

Yakunin är positiv till Putin men kritiserar hans ekonomiska politik. Han menar att Ryssland måste satsa mer på långsiktig uppbyggnad av sin infrastruktur på bekostnad av alla dagens sociala satsningar för att, som det sägs, bevara den inrikespolitiska stabiliteten.

Ett av de intressantaste kapitlen i boken handlar om Yakunins upplevelse av det totala förfallet i Ryssland under 1990-talet, när han kommer tillbaka till S:t Petersburg från New York 1991. Det stämmer med mina egna iakttagelser. I andra kapitel skildrar han måleriskt hur han driver igenom stora infrastrukturprojekt, såsom hamnen i Ust Luga vid Finska viken samt en helt ny transportstruktur för vinterolympiaden i Sochi 2014.

Yakunins beskrivning av beslutsprocesserna i Kreml och den ryska makteliten med all dess byråkrati och alla dess intriger är övertygande och stämmer också med mina erfarenheter som ambassadör i Moskva 1994–2004 och från tiden därefter.

Yakunin går även in på dagens utrikespolitiska situation och har detta att säga:

”This attitude [Western sanctions] only serves to make regular Russians believe that the West represents an enemy and that as a result it is time to draw back from the world, consolidate and fight back. It devastates the chance of conducting any kind of meaningful dialogue. The same is true of the constant personal attacks made on Vladimir Putin. It is no secret that Russians can shoulder a great many burdens, and bear suffering like no other nation on earth, but they will not stand being insulted. They experience an insult to their leader as if it is an insult to them and their country too. […]That is the greatest mistake committed by the leaders in the West. They just do not understand. The more the Russian people feel as if they are being attacked, the fiercer their reaction will be, and that is dangerous.”

 Efter sin avgång/sitt avsked från posten som chef för de ryska järnvägarna var Yakunin en kort tid representant för Kaliningrad i Ryska Federationsrådet. Numera ägnar han sig mest åt att försöka främja internationell förståelse och har skapat the Research Institute for the Dialogue of Civilizations i Berlin. Personligen har han kommit att stå närmare den ryska ortodoxa kyrkan.

Yakunins mycket aktuella bok är definitivt läsvärd för alla som vill förstå hur den ryska maktapparaten fungerar och vad som driver de ledande personerna, med inblickar ut i det vidare ryska samhället.

 

Anmärkning. – Artikelförfattaren har varit ambassadör bland annat i Moskva, statssekreterare i försvarsdepartementet och krigsmaterielinspektör. Han är ledamot av Kngl. Krigsvetenskapsakademien.