Eget psykologiskt försvar bättre än Natos Stratcom, Annika Lillemets (MP) Valter Mutt (MP), gp.se

Det råder bred politisk enighet om att Sveriges förmåga att identifiera och motverka påverkanskampanjer behöver stärkas. Men att som nu ansluta sig till Stratcom, Natos strategiska kommunikationscentrum, undergräver både vår alliansfrihet och trovärdighet, skriver Annika Lillemets (MP) och Walter Mutt (MP)…

Stratcom etablerades 2014 på initiativ av Lettland men två tredjedelar av Natos medlemsländer har valt att stå utanför. Stratcom har fått kritik för att inte hålla den vetenskapliga klass på sin verksamhet som kan förväntas av ett ”centre of excellence”.

Stratcom fokuserar på att analysera och motverka rysk propaganda och desinformation. Man uppmärksammar även Daesh, eller den så kallade Islamiska Staten. Om Sverige i för hög grad förlitar sig på Stratcom, riskerar vi att få ensidig och ofullständig kunskap och att vår trovärdighet som alliansfritt land försvagas ytterligare…

Det finns därför inga rimliga skäl för Sverige att satsa på Stratcom. I stället bör vi förstärka den kompetens som redan finns i vårt land för att bedriva oberoende och kvalitetssäkrad forskning som kan bidra till saklig informationsspridning, debatt och ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden. Därtill kan vi bidra till det arbete som bedrivs inom EU och FN. Det vore klokare än att backa in i framtiden genom att återgå till det kalla krigets logik att din fiendes fiende är min vän. Läs artikel