Efter Gotland: värnplikt härnäst? Lars Gyllenhaal , författare, Världen idag

Efter jag vet inte hur många inlägg, böcker och föredrag med samma grundbudskap – Sverige behöver åter ha egna soldater på Gotland – blev det plötsligt verklighet. Vi har sedan några dagar ett eget tungt förband på den vackra ön. Kommer även värnplikten tillbaka snarare än väntat?

För det första bör man dock ha klart för sig att det inte är någon stor styrka som nu finns på Gotland. Det är nu ett kompani, drygt 150 man med tunga vapen, plus det lokala hemvärnet med mest lätta vapen. Läs artikel