De gröna vill ha ökat försvarssamarbete med Sverige, vasabladet.fi

Partiet anser att Finland bör betydligt fördjupa sitt försvarssamarbete med Sverige. Enligt partiet skulle detta öka stabiliteten i hela Östersjöområdet. De gröna stödjer säkerhetsgarantier staterna emellan och vill upphäva juridiska hinder för ett ökat samarbete.

– Sverige och Finland kunde dra nytta av ett djupare samarbete inom luft- och havsövervakning och utbildning i gemensam användning av exempelvis ubåtar och annan teknik, säger ordföranden för den säkerhets- och försvarspolitiska arbetsgruppen Alviina Alametsä.

Enligt partiordföranden Ville Niinistö är ett Natomedlemskap inte en lösning som leder till stabilitet men det är inte heller ett medlöperi med Ryssland. Läs artikel