Domstolen i Haag utfärdar arresteringsorder mot Putin, dn.se

Vladimir Putin anklagas för att vara ansvarig för krigsbrott som begåtts i Ukraina, rapporterar Reuters.

Enligt nyhetsbyrån gäller utredningen olaglig deportering av barn och vuxna från Ukraina till Ryssland.

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, menar att arresteringsordern främst är symbolisk.

– Det är ju enbart av symbolisk betydelse, men inte oviktig symbolisk betydelse. Det gör ytterligare klart vem som har rätt och fel i den här konflikten. Att man bryr sig om att utfärda en arresteringsorder är en politisk signal men också en juridisk signal, säger Ove Bring.

– Men det betyder ingenting i praktiken, man kan ju inte kidnappa Putin och få honom att inställa sig inför en domstol i Haag.

Han poängterar att ICC skulle kunna välja att gå vidare med rättegångar utan att han är närvarande även om Putin inte väljer att infinna sig. Läs artikel