Din frihet är inte självklar, Jacob Fritzson officer, Expressen

Att bidra till utvecklingen av demokratin i Sverige är allas ansvar. Men för att en demokrati ska kunna överleva krävs mer än ord, skriver officeren Jacob Fritzson…

Vidare menar många av debattörerna att värnplikten inskränker deras personliga frihet och deras rätt att göra egna val. En debattör menar att denne hellre vill ägna sommaren åt att ligga på stranden eller jobba på ett kafé och ställer sig frågan kring varför vuxna tagit ett beslut som bara kommer beröra unga. En annan jämför värnplikten med slaveri och menar att värnplikten innebär att dennes framtidsplaner helt raseras av detta. Detta resonemang får mig att fundera kring betydelsen av ordet frihet.

Kommer det inte vara en större kränkning av din personliga frihet om en främmande stat väljer att angripa Sverige med militära medel än att behöva tjänstgöra inom Försvarsmakten i nio till elva månader? Innebär det inte en begränsning i dina personliga friheter när du inte längre kan gå till skolan för att du riskerar att dö? Är det inte en grov kränkning av vårt sätt att leva när en annan stat helt åsidosätter Sveriges rättighet till suveränitet?

Sverige är inte ett utvalt rike där demokratin och friheten uppstod på den sjunde dagen. Sverige har kunnat utvecklas till en demokrati och fortsatt vara det eftersom vi flera gånger varit fullt redo att försvara landet mot angripare.

..Att bidra till utvecklingen av demokratin i Sverige är allas ansvar. Men för att en demokrati ska kunna överleva krävs mer än ord. Det krävs människor som förstår sin egen roll och betydelse för den. Medborgare som förstår att de måste offra något för att den ska fortsätta att existera. Människor som förstår att freden och friheten inte är gratis utan kräver ansträngningar. Demokratin fortsätter leva så länge vi själva bestämmer oss för det. Läs artikel