Bra att värnplikten införs igen, Sten Bredberg f d regementschef A4, op.se

Sverige behöver återgå till att satsa på ett invasionsförsvar. Landets stora yta kräver en ganska stor armé, om tanken att kunna försvara hela landet fullföljs.

Den lilla försvarsmakt vi har i dag har trots sin litenhet haft svårt att fylla sina förband med yrkessoldater. Ett samhällsekonomiskt och snabbt sätt att rätta till detta är att återinföra värnplikten eller totalförsvarsplikt. I ett modernt jämställt samhälle ska plikten naturligtvis gälla för både män och kvinnor.

Den tilltänkta förvarsplikten med 4 000 soldater i utgångsläget är en bra start, och bör på sikt utökas till en allmän förvarsplikt.

Vårt största hot är Ryssland, som visat att man är beredd att angripa grannländer om det passar deras intressen.

Är det något som Ryssland respekterar så är det ett försvar som omfattas av hela folket och som finns i hela landet. Små länder som Finland och Vietnam har visat att inte ens en stormakt kan betvinga ett folk med stark försvarsvilja. Läs artikel