Diametralt olika Natoåsikter bland forskarna, Hufvudstadsbladet

Vi länkar här till en artikel som har intresse även om den publicerades för ett år sedan.

Bland de finska säkerhetsforskarna finns diametralt olika åsikter om Nato. Doktorerna Pauli Järvenpää och Pekka Visuri som ligger så långt ifrån varandra som man kan komma i Natofrågan, möttes i går vid Kadettkårens debatt.

Kadettkåren hade bjudit in två av Finlands ivrigaste akademiska Natodebattörer. Pro Nato-falangen representerades av Pauli Järvenpää som i dag leder ett forskningsprojekt vid Estlands försvarsministerium och som tidigare var chef för Försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning. Järvenpää är kandidat i riksdagsvalet för Samlingspartiet. Läs artikel