Det svensk-finska försvarssamarbetet, Sveriges riksdag 15 januari

Det svensk-finska försvarssamarbetet diskuterades i riksdagen fredagen den 15 januari (protokoll 2015/16:53) med inlägg av Peter Hultqvist, Allan Widman och Stig Henriksson. Under debatten framhöll försvarsministern bland annat följande:

Det svensk-finska försvarssamarbetet är omfattande. Samarbetet stärker den nationella förmågan i respektive land och skapar ökad säkerhet i närområdet. Vi har en lång tradition av att gemensamt hantera utmaningar. Regeringens bedömning är att ett ytterligare fördjupat bilateralt försvarssamarbete är av särskild vikt och har blivit än viktigare mot bakgrund av händelseutvecklingen i vårt närområde. Försvarsmakterna har gemensamt utrett möjligheter till fördjupat samarbete inom samtliga försvarsgrenar, säker kommunikation och gemensamma förband. Därutöver har tjänstemannautbyte mellan departementen inletts. Läs hela referatet från riksdagen