Det krävs mod i vårt land för att kämpa för freden

Per Blomquist

Det är väl att det finns debattörer som Anders Björnsson som inser att ett litet land med läge i ett storstrategiskt område mår bäst av att självständigt och positivt värna om den egna suveräniteten. Det kallas ödmjukhet. Och då ödmjukheten blir härdad på rätt sätt kan omgivningen mötas med fasthet och välvilja. Jag har fostrat jägarsoldater enligt det konceptet.

Det är märkligt att det ska behövas personligt mod för att kämpa för freden i vårt land. Medborgarna vill ha fred. Man skrämmer dem med krig. Dåligt!

Delar av en så kallad militär elit, med stöd av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, menar på fullt allvar att det bekymmersamma läget i vår region, nu och i framtiden, ska lösas med krig. Ett krig där Sverige ska delta som förtrupp till USA/Nato. Ja, USA, supermakten för krig som konfliktlösning, ska ”hjälpa” Sverige.

Den rustning som nu pågår inte minst i den nordeuropeiska regionen är en följd av USA/Natos framflyttning i Europa. Sverige kan inte möta någon av stormakterna i duellstrid. Sverige bör snarast låta omgivningen inse att vi inte vill ha in stridskrafter från en stormakt för duellstrid på vårt markterritorium. Det leder inte till fred. Men duellstrid på vårt markterritorium ger garanterat en sönderslagen samhällsstruktur och onödiga personförluster.

Sverige ska ha ett välorganiserat motståndsförsvar som kan vara krigsavhållande om stormakterna öppnar det osannolika kriget i vår omgivning.

Mikael Holmström och Claes Arvidsson, som förordar svensk anslutning till Nato, är välkomna att föra en debatt. Jag hävdar att Ryssland i givet läge redan i dag kan omfatta Norden i en krigsöppning, och tidsfaktorn omöjliggör Nato-förstärkning i krigsavhållande syfte. Men självklart avvaktar Ryssland och rustar tyvärr än mer om ekonomin tillåter.

Småstaten ska rusta för fred och självständighet inför det osannolika kriget. Det sämsta koncept Sverige kan välja är att hålla med den ena stormakten och göra den andra till fiende.

Strategen Raimo Jakola har inlägg hos Krigsvetenskapsakademien visat att båda stormakterna kan vara först på vårt markterritorium. Därför bör vi byta sätt – till ett defensivt sätt – för försvar av vårt militärstrategiskt viktiga markterritorium, menar han.

Javisst, det har framgått alltsedan det kalla kriget, det framgår idag och för framtiden att Sverige måste lösa sitt försvar med defensiv krigföring. Denna krigföring på vårt vidsträckta territorium kan bli starkt krigsavhållande och möjligen också krigsavhållande i hela Nordeuropa.

Ledande politiker, militärer och journalister uppmanas att ansluta sig till fredslinjen och ett motståndsförsvar.

 

Anmärkning. – Författaren är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.