Det är så NATO-medlemskapet återspeglas i den värnpliktiga tjänsten, is.fi

Google-översatt

[…] Sedan dess har Finland deltagit i flera Natoövningar som fullvärdig medlem och samtidigt har det också anordnats övningar i Finland, där flera Natomedlemsländer har deltagit.

Finlands medlemskap i värnpliktig tjänst har också avspeglats i till exempel utbildning.

Major Ville Kostian , säger till Ilta-Sanom att NATO-medlemskapet i sig inte medför förändringar i utbildningen av värnpliktiga eller reservister.

– Beväringar och reservister kommer att fortsätta att utbildas för försvaret av Finland och det största förändringstrycket för den relaterade utbildningen är förändringarna i krigföringen. […]

Värnpliktiga och reservisters deltagande i försvarsmaktens verksamhet utanför Finlands gränser bygger fortfarande på frivillighet.

– Att ändra lagstiftningen skulle kräva parlamentarisk bearbetning, men att gå med i Nato i sig kräver inget sådant.

För närvarande tjänstgör finska reservister i krishanteringsoperationer och till exempel i de periodiskt sammansatta Europeiska unionens stridsförband, eller så kallade EUBG-styrkor. Läs artikel