Den ryska krigsmakten hotas av stora nedskärningar, svenska.yle.fi

Det ryska finansministeriet vill minska krigsmaktens personal med tio procent. Det skulle betyda ungefär hundratusen personer.

I dag tjänstgör drygt en miljon människor inom den ryska militären. De är civilpersonal, officerare, avtalssoldater, och värnpliktiga som gör sin militärtjänst.

Ryssland har under de senaste åren avsevärt ökat sina militära utgifter. Mellan åren 2010 och 2019 var ökningen 30 procent. Över en längre tidsperiod, 2010 – 2019, är höjningen ännu större, hela 175 procent.

Militärbudgeten utgjorde i fjol 3,9 procent av Rysslands bruttonationalprodukt och gick på 4 211 miljarder rubel. Omräknat i euro blir det cirka 50 miljarder. […]

President Vladimir Putin har blåst av hela diskussionen genom att säga att finansministeriet alltid vill minska på utgifterna.

– Vi har ännu inte planerat vare sig nedskärningar eller ökningar, sa Putin då han talade inför det årliga Valdaj-klubbmötet i Sotji.

Putin var för övrigt inte på plats i Sotji utan deltog per video från sitt residens Novo-Ogarjovo i Moskva. Putins slängiga uttalande har inte övertygat ryssarna. Istället är många nu övertygade om att nedskärningar är att vänta. Alla vet att det slutligen är presidentens vilja som avgör hur det blir. Läs artikel