Sverige som slagfält, detgodasamhallet.com

Lennart Palm, f d seniorprofessor vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Statsminister Stefan Löfven sa nyligen i regeringsförklaringen att ”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa”.

Så har det låtit varje år sedan 2015, då skrivningen ”neutralitet i krig” slopades. Men hur trovärdig är den svenska ”alliansfriheten” med tanke på regeringens agerande i en rad frågor?

Hur uppfattas det internationellt när Sverige förbjuder kinesiska Huawei och ZTE i det svenska 5G mobilnätet efter anmodan av USA, den stat som bevisligen bedriver den mest storskaliga avlyssningen, till och med av allierade statschefer som Merkel?  […]

Värdlandsavtalet har av allt att döma inneburit att hela Sveriges militära infrastruktur, hamnar, flygplatser, stridsledningscentraler och så vidare har avslöjats för främmande makt. Läggs till detta regelbundna, allt fler och större, övningar tillsammans med NATO och USA, rutinmässig patrullering med NATO-flyg i Östersjön, ett för allmänheten till sin omfattning okänt samarbete med NATO kring satellitdata, drönarstridsledning, internetspaning via bland annat Esrange i Kiruna, Vidsel och FRA och att amerikanskt kärnvapenflyg tillåts öva bombfällning över Vättern, framstår statsministerns deklaration som minst sagt tvivelaktig. Till skillnad från Finland kan vi inte ens vara säkra på att USA inte för in kärnvapen i vårt land.  Läs artikel