Den nödvändiga tvesynen, 8dagar.com

Jan Myrdal

Samma dag som Förenta staternas president Trump triumfatoriskt men bluddrigt tillkännagav att han i ämbetet lät Förenta staterna på egen hand bryta det internationella kärnenergiavtalet med Iran av år 2015 skrev Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist i Washington på avtalet om ett ökat svenskt försvarssamarbete med Förenta staterna.
För att inse vad detta kan komma att betyda för det svenska folkets överlevnad bör man i lägg, riksdagsprotokoll och minnesanteckningar gå tillbaka till december 1939 i Stockholm. Sveriges utrikesminister var Rickard Sandler. En i partiet långt mäktigare socialdemokratisk intellektuell och politiker än den blott provinsiellt kände Hultqvist. Han hade översatt Marx Kapitalet, suttit i riksdagen tjugosju år, varit såväl statsminister som hög ämbetsman. Men liksom Hultqvist (i sin motsättning till nuvarande svensk utrikesminister i atomförbudsfrågan) förde han som minister en egen aktivistisk politik. Läs artikel