Den medborgerliga plikten mot orätten – Julian Assange 50 år

Anders Björnsson

Julian Assange har avslöjat svåra brott – brott mot krigets lagar. Därför riskerar han att dömas som en brottsling. Detta är en gangsterlogik. Han har avslöjat laglöst statligt våld mot civila oskyldiga. Därför hänger hans eget liv på en skör tråd. Detta ska kallas mod. Julian Assange har behandlats med en hänsynslös brist på respekt av den svenska staten. Därför måste han få upprättelse. Han har som varje journalist i hans situation måste göra: han har berättat sanningen. Därför borde han belönas.

Julian Assange trodde på Sverige, på svensk yttrandefrihet, på vår grundlagsskyddade rätt att granska vad makten har för sig. Men Sverige – det politiskt-mediala komplexet – har misstrott Julian Assange. Ledande svenska opinionsbildare har försökt att karaktärsmörda honom. Det är otäckt. De som ropar ”Stena! Stena!” sitter själva i skyddat bo. Medan Julian Assange sitter i fängelsecell och i domstolsbås. Det är lätt att se vem som faller till föga för styrkan och vem som faller offer för styrkan i detta drama.

Här står – på ett plan – rättänkaren mot den rättrådige. Den som inte riskerar något för egen del därför att han inte tänker fel eller tänker fel på ett harmlöst sätt – mot den rättrådige som riskerar allt, inte bara sin frihet att röra sig och att kommunicera utan kanske också sitt anseende, sin familj, sin försörjning. Detta sker i samhällen som kallar sig själva för demokratier, i stater som anser sig för mer än andra. Detta har skett med hjälp av lydstaten Sverige.

Vem är utan all skuld? Men skyldig kan bara den vara som överbevisas om ett brott. Julian Assange har inte ställts inför rättvisan. Han har ställts inför orättvisan. Och han betraktas som en brottsling – endast av politiska skäl. Hans andliga och kroppsliga hälsa är i farozonen. Varför? Jag kan inte se någon annan orsak än att han har gjort sin medborgerliga och sin professionella plikt. Det är det som är farligt. Därför måste andra medborgare och yrkesmän, lekmän och intellektuella protestera.

Och därför är han värd vår aktning och vår hyllning.

Under många av sina bästa år har Julian Assange befunnit sig isolerad från sin omvärld. Som makten har ödelagt Assanges liv, så gjorde man inte med kardinaler under kommunistiska regimer i vår del av världen. Av den anledningen: Hur viktigt är det inte, att vi på hans högtidsdag visar, vilket stöd det finns för honom i Sverige och i många andra länder. Han inspirerar oss. Vi glömmer honom inte. Han har utfört bedrifter, som vi alla bör vara honom tacksamma för.

 

Vi är faktiskt skyldiga honom ett HURRA.

 

 

Anmärkning. – Ovanstående tal upplästes vid en solidaritets- och hyllningsmanifestation för Julian Assange i Stockholm den 3 juli, då han fyllde femtio år.