Den finska modellen

Finland planerar nu att ändra sin lagstiftning så att värnpliktiga soldater snabbt skall kunna mobiliseras för repetitionsövningar om det säkerhetspolitiska läget så kräver. Finland visar vad ett värnpliktsbaserat folkförsvar betyder för att skydda landet. Kontrasten till situationen i vårt land är slående. Här har vi summa 7 bataljoner med yrkessoldater (med många vakanser) som skall täcka hela landet.

Sverige bör ta lärdom från Finland och bygga upp ett folkförankrat försvar baserat på allmän värnplikt. Basen bör vara värnpliktiga soldater och värnpliktigt befäl, möjligen med inslag av yrkessoldater – inte tvärtom.

Nyheten om den finska planeringen finns nedan:

Vid sidan av försvarsmaktsreformen har försvarsmakten uppgjort nya planer och förberedelser så att vi på bästa sätt är beredda på säkerhetsomgivingens utmaningar, konstaterade kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg i sin hälsning vid öppnandet av 217:e Nationella försvarskursen i Helsingfors den 29 februari 2016.Mot bakgrunden av detta har det uppstått behov av att granska vissa stadganden. Kommendören konstaterar att lagstiftningen rörande försvarsmaktens beredskap i huvudsak är fungerande. Men för att garantera försvarsmaktens reaktionsförmåga, bör värnpliktslagen emellertid ändras gällandet användandet av reservister. På förslag finns en ändring gällande beordrandet till repetitionsövning på så sätt att kommendören för försvarsmakten kunde beordra till omedelbar repetitionsövning för smidig höjning av den militära beredskapen, då beslutet omfattar högst 25 000 värnpliktiga.Enligt förslaget vore det inte möjligt att ansöka om befrielse i samband med repetitionsövningar för smidig höjning av den militära beredskapen. Skyldigheten att delta i repetitionsövning ändras så att repetitionsövningarnas sammanlagda maxtid inte gäller sådana repetitionsövningar som avsedda för en smidig höjning av beredskapen.Den centrala principen är att upprätthålla en förebyggande nivå, med andra ord justera vår beredskap på ett sätt som det rådande läget förutsätter. Läs artikel