Debatten i säkerhetsrådet den 20 november när rådet antog resolution 2249 (2015) om hot mot internationell fred och säkerhet orsakade av terroristhandlingar

Säkerhetsrådet antog den 20 november på förslag av Frankrike resolution 2249 (2015) om bland annat åtgärder mot IS. Resolutionen är medvetet något oklar. Texten återspeglar de motsättningar som råder mellan säkerhetsrådets dominerande stormakter. Trots starkt skilda intressen kompromissade man ihop sig om en text som ett till synes enigt säkerhetsråd kunde ställa sig bakom. Den officiella debatten i säkerhetsrådet kan studeras i protokollet från mötet den 20 november.

Läs protokollet här