Debatt: Dimridå från oduglig och kostsam Säpo, vlt.se

Fayad El-Natour, författare

I VLT:s upplaga från 1:a juni bereds en hel sida om rapporten från TT som beskriver Säpos varningar gällande spionagehotet mot svenska lärosäten. Allmänheten manas att ta hotet på allvar.

Varningen är detaljerad och omfattande och betecknas dessutom som fullständigt ovanlig från en annars knäpptyst säkerhetspolis i vårt land.

Denna varning, även om den är bifogad, kommer i lett läge då vi befinner oss i spionagehot av annan karaktär och från annat hotfullt land, nämligen USA. Det handlar ju om en pågående utredning om den amerikanska underrättelsetjänsten NSA (National Security Agency) […]

En relevant fråga kan man ställa till vår försvarsminister Peter Hulttqvist: Vilket förtroende och värde får vi i Sverige från militärt och groteskt samövande med USA som samtidigt hånfullt spionerar på våra folkvalda politiker och beslutfattare? Läs artikel