Dagsvers: Dungens folk

Vi som inte är utsatta bör ändå känna oss hotade.

Vi som känner oss friska måste ändå alla bli botade.

Detta har blivit politisk kutym. Du kan aldrig vara trygg.

Du kan inte gå som en fri man. Någon måste vakta din rygg,

 

som inte tar dig på allvar men som får dig att tvivla på allt

och säger att det är en illusion att hålla huvudet kallt.

Nej!! Vi som inte är hotade ska inte känna oss utsatta.

Och vi som redan är botade, vi måste få lov att – gapskratta.

 

För vi bär på en alldeles annan kutym, vi är sorgsna, dock till slut

har vi en bättre beredskap att slåss, att trilskas och att härda ut.

Det är det som gör att vi står pall, när ideologerna vinner.

Vi står i dungen och värmer oss, de andra bara försvinner.

 

Zweiter Leutnant