Et steg tilbake i kampen mot IS, forsvaretsforum.no

[…] Tormod Heier sier den nåværende utviklingen i regionen kan få følger for norske styrker i det internasjonale bidraget i kampen mot IS – «Operation Inherent Resolve».

– Norske styrker er i Irak for å trene sikkerhetsstyrker i Anbar-provinsen (vest i Irak) – som ikke ligger langt unna de tidligere kjerneområdene til IS. Sikkerhetsstyrkene kan bli engasjert for å demme opp for en ny ekspansjon fra IS, sier Heier. Professor ved Forsvarets høgskole, oberstløytnant Tormod Heier .

– Utviklingen blir på mange måter å rykke et steg tilbake i kampen mot IS.

Heier sier at norske mentorer må følge de irakiske sikkerhetsstyrkene – om nødvendig nærmere eventuelle IS-baser.

– Kan det bli aktuelt å sende flere norske styrker hvis sikkerhetssituasjonen forverrer seg?

– Norske myndigheter har en tradisjon for å imøtekomme amerikanske henvendelser. Det vil i så fall bli sett i lys av «samtidighetsproblematikken» på hjemmebane i nord, sier Heier som tidligere har pekt på at internasjonale operasjoner over tid har svekket beredskapen i Norge. Läs artikel

Trump truer med å «utslette» Tyrkias økonomi, forsvaretsforum.no

​Donald Trump truer med å «utslette» Tyrkias økonomi, etter at landet har truet med å invadere Syria.
– Det er så en ikke tror det en leser, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde tilDagbladet. Natt til mandag kom de første meldingene om at Tyrkia i nær framtid kan komme til å invadere det nordlige Syria. Nyheten har skapt stor usikkerhet for USAs allierte kurdiske krigere, som føler seg sveket av Donald Trump. Presidenten vil nå trekke ut de om lag 1000 gjenværende amerikanske soldatene i området. Mandag kveld uttaler Pentagon at USA ikke støtter en tyrkisk militæroperasjon i Nord-Syria. Samtidig truer president Donald Trump med å «utslette» Tyrkias økonomi dersom de gjør noe overilt. Läs artikel

U.N. Report Bolsters Theory That Hammarskjold Plane Was Downed, nytimes.com

A prominent jurist investigating the mysterious 1961 plane crash that killed the United Nations secretary general, Dag Hammarskjold, in southern Africa has concluded that the aircraft may have been attacked, and that four nations — Britain, Russia, South Africa and the United States — may be withholding information that could solve the puzzle.

The jurist, Mohamed Chande Othman, a former chief justice of Tanzania, issued his conclusions in a 95-page report posted Monday on the website of the United Nations, which retained him nearly three years ago to help sift through new evidence and a range of sinister theories that have proliferated in the decades since the crash. […]

In his final report, Mr. Othman wrote that the attack hypothesis “remained plausible,” and that the burden of proof he had assigned to member states had “yet to be fully discharged.”

Last year Mr. Othman asked 14 countries to each appoint an independent official to review intelligence, security and defense archives for information related to the disaster. He wrote in the new report that his interactions with those countries and their appointees had since been “largely successful.”

But Mr. Othman also emphasized that certain countries — notably the United States, South Africa, Britain and Russia — “may yet have work to complete to ensure that comprehensive searches are conducted with a sufficient degree of transparency.” Läs artikel

Forsker mener forsvaret av kysten er for dårlig, forsvaretsforum.no

Det blir for ensidig fokus på nye fregatter i det fagmilitære rådet, mener forsker Ståle Ulriksen fra Sjøkrigsskolen.

– Et av problemene er at det er liten oppmerksomhet om kysten.  Der skapes det et gap som en motstander kan utnytte både i konvensjonell og «hybrid» krigføring.  Hæren vil ikke være der, og Heimevernet har blitt sterkt svekket. Når korvettene forsvinner, vil heller ikke Marinen ha evne til å utnytte Norges veldig spesielle kystlinje for å oppnå «hjemmebanefordeler». Heller ikke den Indre kystvakt blir styrket.

Det sa Ståle Ulriksen som underviser ved Sjøkrigsskolen til Forsvarets forum etter fremleggelsen av fagmilitært råd. […]

Ulriksen skulle ønske at man istedenfor noen få, kostbare fregatter hadde satset mer på et større antall mindre fartøyer – mer egnet til strid langs norskekysten.

– Når Marinen fokuserer ensidig på fregatter som befinner seg langt ute på havet blir det et gap i strukturen. Man vil mangle kapasiteter som egner seg til å strid langs norskekysten. Der har vi et hull, som noen kan utnytte, mener Ulriksen.

– Vi vet at russerne gjør seg kjent på vår kyst, og har strammet inn kontrollen over egne sivile rederier og sjøfolk. Det seiler mange sivile russiske fartøyer langs vår kyst.  Det gjør også mange skip under norsk  flagg med nesten bare russiske mannskaper. Vi vet også at russerne vil få en marine som vil bli svakere på det åpne hav, men sterkere nærmere kysten.  De kan ha en fordel av å bruke vår kyst. Läs artikel

Robust säkerhetspolitik kräver mer realism, svd.se

Dag Sundström, partner InterPares och tidigare Director McKinsey & Company. Per Egon Johanssson, entreprenör och tidigare statssekreterare.

[…] Sammanfattningsvis finns det alltså viktiga lärdomar från det tidiga 2000-talets säkerhetspolitiska missgrepp inför det fortsatta arbetet med att forma en bra svensk säkerhetspolitik. Möjliga slutsatser i ett sådant framtida arbete skulle kunna vara:

– Iaktta försiktighet med utrikespolitiska varumärken av typen ”ismer”, då en robust säkerhetspolitik måste vara verklighetsförankrad och spegla ett flertal olika idéperspektiv.

– Sverige som drivande aktör för internationell rätt och med stora ekonomiska resurser bör rimligen ta ett större ansvar än idag för den militärstrategiska situationen i Östersjöområdet tillsammans med partnerländer.

– Sveriges ”Grand Strategy” bör utformas så att de olika delarna, diplomati, militärmakt, kulturutbyte med mera, samverkar på ett effektivare sätt. Kanske bör Theodore Roosevelts policy ”speak softly and carry a big stick” tas till heder i Sverige, vilket skulle innebära en stor förändring.

– Fastlägg en stabil långsiktigt hållbar finansieringsnivå för försvarsmakten som möjliggör hög kostnadseffektivitet. Läs artikel

Hemlighetsfull svensk militär insats förlängs, svd.se

Regeringen vill att det svenska försvarets utbildningsinsats i Irak förlängs även under 2020. Beslutet planeras till torsdagens regeringssammanträde, erfar SvD.

Samtidigt ställer en väntad turkisk militär offensiv i norra Syrien ökade krav på säkerheten även för svenska soldater.

Sverige är ett av cirka 80 länder och organisationer som ingår i den internationella koalitionen i kampen mot terrorgruppen IS – Operation Inherent Resolve – under ledning av det amerikanska centralkommandot i Florida. Även Nato med finns nu i området efter beslut på toppmötet 2018.

Tidigare var svenska soldater stationerade i Erbil för att träna kurdiska Peshmergaförband. Förra året omgrupperades den svenska styrkan på 70 personer till Camp Taji nordväst om Bagdad.

Försvaret har nu haft soldater i Irak sedan 2015. Exakt vilka förband som ingår vill varken militären eller regeringen avslöja. Beskedet är kort och gott att det rör sig om ”specialförband”, lämpade för uppdraget. Läs artikel

WTO befinner sig i en akut situation, di.se

Fredrik Cappelen, ledamot ICC Executive Board Fredrik Persson, ordförande Svenska internationella handelskammaren ICC Marcus Wallenberg, kassaförvaltare Susanna Zeko, generalsekreterare

När världshandelns svar på Almedalsveckan, WTO Public Forum, i dagarna äger rum i Genève, är det i en tid av kris för det multilaterala handelssystemet. Internationellt samarbete behövs nu mer än någonsin, inte minst med tanke på vår tids globala utmaningar.

Därför kommer Internationella Handelskammaren, ICC, under onsdagen att överlämna förslag på nödvändiga reformer av världshandelsorganisationen WTO till generaldirektören Roberto Azêvedo. […]

På senare tid hotar inte minst Donald Trumps kritik och vägran att nominera nya medlemmar till WTO:s överprövningsorgan systemets själva existens. Problemet är akut. Om den amerikanska blockeringen kvarstår i december finns bara en medlem kvar. Lagom till WTO:s 25-årsdag kommer överprövningsorganet upphöra att fungera.

Det här kräver en snar lösning. Vi vet att WTO:s medlemsländer arbetar med frågan men näringslivet är i behov av resultat. Läs artikel

Trump administration expected to announce exit from ‘Open Skies’ treaty, edition.cnn.com

The Trump administration is expected to soon announce that it plans to exit the “Open Skies” treaty, a US official tells CNN, a move that has already drawn condemnation from Democrats in Congress.

The decision to leave the treaty — which was signed in 1992 and went into effect in 2002 and allows 34 member states to conduct unarmed surveillance flights over one another’s territories — could affect the American military’s ability to conduct aerial surveillance of Russia and other member countries. The treaty is used to help verify arms control agreements, according to the US Defense Threat Reduction Agency, part of the Defense Department. Läs artikel

Arbetet för att klargöra omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död måste fortsätta, regeringskansliet.se

I går natt svensk tid släpptes rapporten från FN:s oberoende utredare Mohamed Chande Othman om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död. Rapporten är ett bidrag till det fortsatta arbetet med att utröna vad som hände för femtioåtta år sedan då Dag Hammarskjöld och femton andra personer i besättningen förolyckades i Ndola (dagens Zambia).

– Slutsatsen från rapporten bekräftar att det verkar rimligt att en attack eller ett hot kan ha förorsakat kraschen i Ndola i september 1961. Regeringens ansträngningar sedan 2014 att återstarta FN:s utredning har gett resultat. Enligt rapporten finns information i ett antal nyckelländer som kan föra ärendet framåt. Därför måste arbetet fortsätta och vi förväntar oss samarbete från alla FN:s medlemsstater. Det är vi skyldiga familjerna till de som gick bort, FN som organisation och alla de som verkar i Dag Hammarskjölds anda, säger utrikesminister Ann Linde. Läs pressmeddelande

Sveriges hållning inför Utrikesministrarnas möte den 14 oktober 2019, regeringen.se

Afghanistan:

Regeringen vill se ett starkt politiskt engagemang av EU i Afghanistan. EU har en viktig roll att fylla som en partner till Afghanistan i arbetet för hållbar fred och utveckling i landet och för att värna mänskliga rättigheter och demokrati. Regeringen vill att EU fortsatt ger sitt stöd till en politisk lösning av konflikten och verkar för intra-afghanska fredssamtal och en vapenvila. […]

Syrien:

Regeringen ser fortsatt med stor oro på utvecklingen i Syrien och dess humanitära konsekvenser, särskilt kring Idlib och i nordöstra Syrien. Det är tydligt att den syriska regimens agerande inte kommer att leda till en hållbar fred. Uppgifter om en förestående turkisk militär offensiv i nordöstra Syrien är mycket oroande. Ett angrepp strider mot folkrätten, skulle hota möjligheterna att nå fred i Syrien och få allvarliga följdverkningar på
förhållandena på marken och i regionen. Det skulle också hota de internationella ansträngningarna att bekämpa Daesh. […]

Regeringen kommer att vara pådrivande för upprätthållandet av en sammanhållen EU-linje gällande icke-normalisering av relationer med den
syriska regimen. EU:s sanktioner har visat sig vara verkningsfulla, och trycket på den syriska regimen behöver bibehållas. EU måste också fortsätta att
framhäva frågan om ansvarsutkrävande. Läs  pressmeddelande

Militära fakta behövs! sla.se

Per Blomquist

Javisst, Hergus Palmquist, leder det till ”märkliga” ting och ”helt otroliga påståenden” om man följer politiken och inte militära fakta med värdering enligt beprövad metod och erfarenhet. Att HP är intresserad av källor till Carl Bildts tankar för anfallskrig över Östersjön är begripligt.

Källorna är många. I en understreckare i Svenska Dagbladet (26/4 2006) behandlades vår goda doktrin ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Bildt fick problem under krisen i Baltikum.

”Först i februari 1995 kunde SvD avslöja orsaken. Den svenska regeringen hade i maj 1993 samlats i ett bergrum och hållit en topphemlig krigsövning. Övningen hade täcknamnet Carina. (Namnet och detaljerade fakta ströks vid publiceringen 1995. Detta för att undvika ett tryckfrihetsåtal mot SvD, vilket visar hur känsligt läget då ännu var.) I övningen angrep Ryssland de baltiska staterna både genom ryska friskaror ledda av utbrytargeneraler och invasion stödd från Moskva. I spelet bröt neutralitetspolitiken ihop”. Läs artikel

 

Keynote address at the SIPRI 2019 Stockholm Security Conference: Conflict and Technology, amazonaws.com

Izumi Nakamitsu, High Representative for Disarmament Affairs

However, we are currently mired in a geostrategic context defined by distrust, the militarization of international relations and a dearth of dialogue. Relations between the socalled “great powers” are eroding as the rules-based international order – including the disarmament and non-proliferation regime – is being challenged.
Other global issues – climate change, mass migration and social unrest – will also continue to affect the nature and conduct of armed conflict.

In this unsettling environment, where brakes on warfare are being removed, the utmost caution should be exercised in the deployment of technological innovations with disruptive ramifications. […]

As the Secretary-General said in February this year: “We need a new vision for arms control in the complex international security environment of today.” Any new vision would need to preserve the indispensable benefits of the existing frameworks but could address many of the issues I have already mentioned. It should encompass all kinds of nuclear weapons and their qualitative developments. It could consider particularly destabilizing categories of weapons such as hypersonic weapons. […]

I believe the UN has to play a central role in bringing together the security and humanitarian discourses in a new vision for arms control and disarmament. And I believe the UN should contribute creative ideas to maximize the benefits and minimize the challenges of disruptive technology. The use of technology in warfare in ways that undermines our collective security is not a forgone conclusion. Through dialogue, transparency, negotiation and cooperation, we can build the normative framework that prevents the direst of scenarios from taking place. I look forward to working together to secure our common future. Läs talet