Iran urges Europe to normalize economic ties with it or face consequences, reuters.com

Iran said on Sunday Europe was in no position to criticize Tehran for its military capabilities and it called on European leaders to normalize trade ties with the Islamic Republic despite U.S. sanctions, or face consequences.[…]

“The Europeans and other signatories of the JCPOA should normalize economic ties with Iran…We will halt our commitments or will take action in accordance with their measures.” […]

Iranian Parliament Speaker Ali Larijani on Sunday criticised French President Emmanuel Macron for saying last week in a meeting with Trump that they shared the same objectives on Iran.

Macron said France wanted to make sure Tehran will not get nuclear weapons: “We had an accord until 2025 and we want to go further and have full certainty in the long run… (Then) reduce ballistic activity and contain Iran regionally.”

Larijani was quoted as saying by state media: “The recent remarks by the French president in a meeting with Trump were shameful and inept…Macron’s comments did not match what he has been telling our president…in their meetings and on the phone.”

Iran insists its nuclear activities are entirely peaceful, and has repeatedly refused to discuss its missile program. Läs artikel

Finnmark skal forsvares, nordnorskdebatt.no

Aleksander Jankov, överstelöjtnant, chef för underrättelsebatajonen

[…] Spørsmålet som diskuteres, er hvorvidt det gir mening å innrette Hæren med tanke på å kunne forsvare Finnmark med bakkestyrker mot en eventuell russisk aggresjon. Diesen mener nei, og begrunner det med at Hæren ikke vil nå frem forbi Lyngen-defileet mot Finnmark, uten større stående hærstyrker i Finnmark. Dette mener han er økonomisk urealistisk og sikkerhetspolitisk krevende overfor Russland. Derfor fremstiller han Hæren som utdatert og ubrukelig til en krig i Norge.

Der tar vår tidligere sjef grundig feil.

”Sverige kan göra mer för avspänning i Europa”, svd.se

Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman.

Dagens svenska säkerhetspolitik utgår från att ryssen kommer, snarare förr än senare. Enligt Försvarsberedningen har det säkerhetspolitiska läget försämrats i Sveriges närområde och i Europa. Som huvudorsak framhålls Rysslands agerande. Beredningens slutsats är att ett (ryskt) väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas.

Det svenska territorialförsvaret rustas upp, vilket är välbehövligt. Sveriges militära samarbete med Nato och USA har kraftigt stärkts, inte minst i form av krigsövningar. I höstas deltog Sverige i den stora Natoövningen Trident Juncture i Nordnorge, som utgick från att ett krig utbrutit med Ryssland på Nordkalotten.

Det är sant att det säkerhetspolitiska klimatet i Nordeuropa har försämrats, och vi har inte någon idyllisk syn på ett autokratiskt och oligarkiskt Ryssland som med cyberverksamhet söker störa västerländska demokratier.[…]

Praktiska åtgärder för att minska risken för incidenter i Östersjöområdet.

Vi bör tillsammans med Finland och andra länder arbeta för en överenskommelse om användning av transpondrar på militärflygplan för att minska risken för kollisioner. Vi borde även verka för ett sjöräddningsavtal som omfattar alla Östersjöstater. Bilateralt bör vi förhandla en överenskommelse med Ryssland om att våra militära flygplan och fartyg skall hålla bestämda minimiavstånd till varandra för att undvika incidenter; sådana har inträffat. […]

Vi borde tillsammans med bland annat Finland ta initiativ till att se över OSSE:s så kallade militära förtroendeskapande åtgärder. Det gäller övervakningsflygningar över andra länders territorium, Open Skies; föranmälan och inbjudan till observation av militära övningar av olika storlekar; inspektion med kort varsel av militära anläggningar; restriktioner för territoriell utplacering av vissa vapensystem enligt öst–väst-avtalet om konventionella styrkor i Europa, CFE.[…]

Inom EU bör vi söka bidra till en mer sammanhållen och avspänningsinriktad europeisk politik gentemot Ryssland. I fokus står givetvis Ukraina. Det är uppenbart att annekteringen av Krim varken kommer att hävas eller erkännas. Det är lika uppenbart att avspänning förutsätter att Ryssland drar sig ur östra Ukraina och välkomnar och samarbetar med landet som politiskt och ekonomiskt fritt – men fritt också från militär integration med väst. Läs artikel

Sverige fördjupar försvarssamarbete, sverigesradio.se

Sverige går allt djupare in i ett försvarspolitiskt samarbete med nordeuropeiska länder som leds av Storbritannien.

I sommar håller gruppen för första gången en stor marinövning och i veckan har försvarsminister Peter Hultqvist tränat med de andra försvarsministrarna på att snabbt fatta beslut om vilka insatser gruppen ska göra om något allvarligt händer.[…]

Men ländernas försvar tränar också tillsammans och i början av sommaren deltar 3 000 man och 20 fartyg i i en gemensam marinövning i vattnen från Danmark till Baltikum, Sverige bidrar bland annat med två Visbykorvetter. En stor del av styrkan är brittisk och det är viktigt, inte minst ur brexitperspektiv menar Peter Hultqvist.

– Det är ju en kvittens på att de vill vara aktiva i Östersjö- och Nordenområdet vilket vi ser positivt på, säger Peter Hultqvist. Parallellt pågår i sommar Natos marinövning Baltops och i ett läge kommer 5 000 marinsoldater från Storbritannien, USA och Spanien landsättas från luften och sjön i östra Skåne. Andra landstigningsövningar görs i Danmark och Baltikum.

Peter Hultqvist tycker att det är en viktigt säkerhetspolitisk signal.

– Dels ingår det i en samlad säkerhetspolitisk markering. Men det är också en övningsverksamhet där vi blir bättre på att samverka i olika lägen och den här övningens scenario handlar om att öva interoperabilitet, motverka det man kallar för regional aggression och markera stöd för partners, säger Peter Hultqvist. Läs artikel

 

Skåne i fokus för stor militärövning – landstiger på midsommarafton, lokaltidningen.se

I mitten av juni är det åter dags för den årligen återkommande militärövningen Baltops. Med över 12 000 soldater från 18 olika länder är årets övning den största i sitt slag. […]

– Från Sveriges håll medverkar vi i år med två Visbykorvetter och en ubåt. Huvudsakligen kommer vi träna tillsammans med ett brittiska snabbförband som vi ingår i sedan 2017, säger Jimmy Adamsson. .

Snabbinsatsstyrkans syfte är att bidra till säkerhet i vår del av Europa och samtidigt medverka till fred och stabilitet genom internationell krishantering i insatser ledda av till exempel FN, EU och Nato. Läs artikel

Natos jätteövning i Skåne – inför ögonen på Putin, expressen.se

Under första halvan av juni samlas 12 000 soldater utanför Sydsveriges kuster. I Skåne landsätts 500 man. Baltops 2019 är den största övningen i området på flera decennier – och på andra sidan Östersjön håller ryssarna koll.

– De kommer aktivera sig, sen är frågan om de vill uppträda aggressivt eller om de vill vara mer tillbakadragna, säger överstelöjtnant Jan Forsberg.

Mellan den 9 och 21 juni hålls jätteövningen Baltops 2019. 12 000 soldater, 44 örlogsfartyg och över 40 stridsflyg och helikoptrar kommer befinna sig i södra Östersjön. Sexton Natoländer plus Sverige och Finland kommer genomföra flera amfibieoperationer och träna luftförsvar, minröjning och ubåtsjakt.

– Nato vill ha en symboleffekt mot framför allt ryssarna, säger överstelöjtnant Jan Forsberg som är före detta lärare i militär teknik vid Försvarshögskolan. […]

Övningen kommer ledas av viceamiral Andrew Lewis som är chef för USA:s andra flotta. Från flaggskeppet USS Mount Whitney kommer han att styra övningarna.

Enligt Sydsvenskan välkomnar Sveriges ÖB Micael Bydén den amerikanska närvaron i Östersjön.

– Den är bra såtillvida att vi vet att vi inte är själva i det här området. Vi bygger vår säkerhet med andra. Vi måste kunna ge och ta emot militärt stöd. Vi behöver våra partners. Och våra partners måste tro på oss och tycka att vi är relevanta, sa han till Sydsvenskan i samband med en övning på Ravlunda skjutfält i april. […]

500 soldater från USA, Storbritannien och Spanien ska landstiga vid Ravlunda under övningen. Både från sjöss och från luften.  Men överstelöjtnant Jan Forsberg tror inte att svenska sommarfirare kommer påverkas av övningen.

– Det kommer dåna lite i luften, men annars kommer det inte märkas så mycket. Vi har landat fallskärmsjägare på Gotland tidigare och haft B52:or i Hanöbukten så det är inte första gången vi gör något sånt här, säger han.  Läs artikel

USA ökar insatsen i luftvärnsbråk med Turkiet, hn.se

USA höjer insatserna i bråket med Turkiet om landets köp av det ryska luftvärnssystemet S-400. Om Natokollegan inte backat från köpet i slutet av juli kommer USA att stoppa all utbildning av turkiska piloter på det hypermoderna smygarflygplanet F-35 och samproduktionen av planet ska stoppas. […]

I ett brev som Reuters tagit del av från USA:s tillförordnade försvarsminister Patrick Shanahan till hans turkiska kollega Hulusi Akar slamrar nu amerikanen med hotet om att den 31 juli kasta ut turkiska piloter som övar på F-35. […]

En rad frågor har försurat kontakterna mellan USA och Turkiet under senare år. Även amerikanskt stöd till kurdiska grupper som Ankara anser är terrorister har skavt. Också Turkiets misslyckade försök att få predikanten Fethullah Gülen, som pekas ut som ansvarig för kuppförsöket 2016, utlämnad från hans exil i USA har skapat spänningar. Läs artikel

 

Stort kärnvapenmöte i Stockholm – ökad spänning mellan stormakter, svt.se

Spänningen ökar när Ryssland och USA lämnar nedrustningsavtalet INF efter ryska avtalsbrott. Det anser utrikesminister Margot Wallström (S) som håller ett stort internationellt kärnvapenmöte i Stockholm på tisdag nästa vecka. Men ingen av världens nio kärnvapenmakter är inbjuden.

Stora mängder kärnvapen är avförda från kärnvapenmakternas arsenaler sedan det kalla kriget tog slut 1991. Men samtidigt satsar de nio kärnvapenstaterna enorma summor på att modernisera sina kärnvapen. […]

– Vi samlar ett antal länder som kan hjälpa till och är aktiva i de här frågorna. Och som kan hjälpa till att sätta lite press på kärnvapenstaterna för att de också ska kunna bidra till att det här kan bli en framgång, säger Margot Wallström.

– Vi vill inte starta med att utmana dem, med risk för att det blir blockerat med en gång. Det är bättre att vi samlar de länder som faktiskt vill någonting på nedrustningsområdet. Läs artikel

It’s time to move on from these overblown commemorations of war, theguardian.com

Simon Jenkins, Guardian columnist

The airwaves have been filled this week with tearful veterans and mournful politicians recalling D-day 1944. That is appropriate when the participants are still among us and when war’s emotions are a living memory – we should thank those who fought to make us safe. Something at least can unite the British, even if it is only the past. But when the remembering is over, then what? […]

Now we risk drawing the wrong lesson from D-day: that strong alliances and massive armies are vital to defend our shores and freedoms. This was true while the cold war lasted, but since then Britain’s alliance with the US and membership of Nato has drawn it into a succession of failed interventions – as in Afghanistan, Iraq and Libya – that have nothing to do with its national security. Proxy aggressions have killed British soldiers and cost it dear, pandering to the populist belligerence of US presidents and our own prime ministers. The only lesson from them is that Nato’s utility is dwindling.[…]

It was left to Donald Trump to asks the inevitable question: why should America continue to offer Europe a nuclear shield against Russia at its own vast expense? Soviet communism is dead. Russia does not militarily threaten America any more than it threatens Britain. Yet western Europe is treating Russia much as it did Germany in the 1920s. It has pushed Nato and its nuclear shield up to Russia’s borders. It imposes on it ever harsher economic sanctions. It has driven its leader, Vladimir Putin, into an autocratic redoubt from which a restless belligerence is his natural response. Do we not remember 1918? Läs artikel

Starkare nationellt försvar genom internationellt samarbete, forsvarsmakten.se

Amfibieregementet har övat tillsammans med Nylands brigad i den finska skärgården. Tillsammans utgör förbanden den svensk-finska amfibiestyrkan som i framtiden ska kunna försvara den svenska eller finska kusten om det skulle behövas. […]

Totalt övades över 800 soldater och officerare och Sverige deltog med drygt 400 amfibiesoldater och kustjägare, samt ett 40-tal båtar. Resultatet av övningen är ett kvitto på att SFATU redan har kommit långt i samarbetet, och att det mål som satts till 2023 inte är långt borta. Amfibieregementet och Nylands brigad kompletterar varandra och tillsammans ökar den militära förmågan, vilket tillsammans med övriga stridskrafter i Sverige och Finland bidrar till ett stabilare och tryggare närområde. Läs pressmeddelande

 

World must avoid a new Cold War, UN chief tells economic forum in Russia, news.un.org

In a world where international relations have become “more chaotic,” world leaders must avoid a new Cold War, UN Secretary-General António Guterres told delegates attending the International Economic Forum, in the Russian city of Saint Petersburg on Thursday. […]

The UN chief said that he refuses to see international relations as simply a confrontation between the United States and China, and stated his preference for a multi-polar world: “What we need is the United States, China, the Russian Federation, India, the European Union and several other key partners to address their problems in a multilateral way.”

The UN chief reminded his audience that Europe consisted of several rival powers at the beginning of the Twentieth Century but, with an absence of multilateral organizations, or effective platforms to resolve disputes peaceably, the result was the First World War.

Major powers, he said, need to play a relevant role, in a multipolar world with “multilateral forms of governance and international relations based on international law.” Läs pressmeddelande

Förstudie om en robust personalförsörjning av civilt försvar, msb.se

En strategisk fråga för totalförsvarets samlade förmåga är tillgången till personal. Utan personal kan varken verksamhet inom det militära eller civila försvaret bedrivas. Annika Nordgren Christensen har på MSB:s uppdrag gjort en förstudie om utvecklingen av en robust personalförsörjning i det civila försvaret. Rapporten ger förslag på tre möjliga personalförsörjningsmodeller med utgångspunkt i en diskussion om civilplikt och frivillighet. Läs artikel