Sverige bemannar amerikanskt luftvärn i Sverige i vår, svt.se

För första gången kommer ett tiotal svenska officerare och USA:s armé bemanna det amerikanska Patriot-batteriet som deltar i militärövningen Aurora i maj. Den svensk-amerikanska bemanningen i förbandet är ett led i en av de största svenska vapenaffärerna efter kalla kriget.[…]

Den första leveransen av Patriot kommer att ske sommaren 2021, enligt Försvarsmakten. Med det nya system Sverige köpt från USA kommer Sverige för första gången någonsin att ha kapaciteten att hantera hot från ballistiska robotar.

– Vi får möjlighet till ett robotförsvar i och med Patriot. Det gör att vi har möjlighet att förvara oss mot Iskander-roboten. Sedan har Patriot en god förmåga även mot andra mål såsom kryssningsrobotar, attackrobotar och flygplan. […]

Den amerikanska arméns luftvärnsbataljon ”5-7”, som nu är baserad i Tyskland anländer till Sverige redan i vår för att delta i totalförsvarsövningen Aurora 20. Den bli större och mer omfattande än föregångaren Aurora 17 – den då största svenska militärövningen i sitt slag på mer än 20 år. […]

Sverige har köpt är en senare version av Patriot än den som det amerikanska förbandet har. Sveriges system är under produktion i USA.

Samtidigt har USA gett option på att Sverige i ett senare skede kan köpa sammanlagt 300 luftvärnsrobotar till ett maximalt värde av 3,2 miljarder dollar, enligt det godkännandet från USA:s regering i februari 2018.

Det motsvarade 28 miljarder svenska kronor i augusti 2018, då regeringen fattade det formella beslutet att köpa Patriot. Enligt uppgifter från FMV till SVT Nyheter har valutasäkring skett. Läs artikel 

 

Securing empathy to prevent misunderstanding among the nuclear five, europeanleadershipnetwork.org

High-level officials from the five nuclear weapon states recognised under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) – China, France, Russia, the United Kingdom and the United States – met in London this week for the tenth ‘N5 Process’ (also known as the P5 Process) dialogue.

Among the objectives of this wide-ranging dialogue is to better understand each others’ nuclear doctrines and strategic intentions through an exchange of views, and so lessen the likelihood of a miscalculation or misunderstanding that could lead them to stumble into a nuclear conflict. They also discussed how they can contribute to fulfilling their responsibilities around disarmament, non-proliferation and the peaceful uses of nuclear technology within the context of the NPT Review Conference later this year. Läs artikel

Nupi-forsker Julie Wilhelmsen kritisk til E-tjenesten: – De skaper fiendebilder, abcnyheter.no

– Det er tragisk at man ikke ser parallellene mellom det som skjedde under den kalde krigen og den eskaleringen vi ser mellom Russland og Vesten i dag.

– Man glemmer hvordan våpenkappløpet oppsto, hvordan begge parters påstander om at den andre utgjorde en trussel og påfølgende egen opprustning førte inn i en spiral der alles trygghet ble mindre.

Det sier seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Julie Wilhelmsen. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider spesielt med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Denne uken la den norske Etterretningstjenesten frem sin sikkerhetsrapport «Fokus 2020». Her blir Russland og Kina pekt ut som de mest truende aktørene mot norske interesser.

– Jeg er kritisk til selve praksisen med åpne trusselvurderinger som Etterretningstjenesten begynte med for ti år siden. Å gå såpass sterkt ut og definere sikkerhetssituasjonen for Norge på denne måten, bidrar på et lite nøkternt vis til å skape fiendebilder. E-tjenesten har enorm autoritet, og det er få som stiller spørsmål ved deres analyser. Dermed får de stor makt til å forme samfunnets virkelighetsforståelse. De konstaterer hvor høy en trussel er, og kan vise til at de sitter på informasjon ingen andre har. Da er det lite rom for kritisk debatt, sier Julie Wilhelmsen til ABC Nyheter. Läs artikel

Iraq green-lights resumption of NATO training effort, stripes.com

The Iraqi government has given NATO the green light to stay in the country, the alliance’s chief said Thursday, weeks after Iraq demanded foreign forces leave the country over the U.S. killing of Iran’s top general near the Baghdad airport.

Prodded by U.S. President Donald Trump to do more in the wider Middle East, NATO has been developing plans to expand its training effort in Iraq, where it was helping build up the Iraqi army and provide security advice to government ministries until it was suspended over the drone strike.

“The government of Iraq has confirmed to us their desire for a continuation of the NATO training, advising and capacity building activities for the Iraqi armed forces,” Secretary-General Jens Stoltenberg told reporters in Brussels during a meeting of allied defense ministers.

“We will only stay in Iraq as long as we are welcome,” he added.

NATO’s Canada-led training mission was launched in 2018 and involves about 500 troops. The plan now is to move hundreds of trainers working with the international force fighting Islamic State militants in Iraq over to that mission. Unlike the international coalition, NATO’s training effort does not involve combat operations.[…]

Despite Trump’s insistence that NATO step up, there is little appetite among European allies and Canada to deploy additional troops to the potentially volatile region — beyond the Iraq training effort — even though the U.S. is by far the biggest and most influential of the 29 NATO member countries. Läs artikel

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, riksdagen.se

Jan R Andersson (M): […] Enigheten är likväl stor om att volymerna i försvaret behöver öka. Under kommande tre till fyra år räknar man med att utbildningsvolymerna när det gäller värnpliktiga ska fördubblas från dagens mål om 4 000 upp till 8 000 värnpliktiga per år. Men det är här någonstans problemen börjar. De 4000 värnpliktiga som enligt plan skulle utbildas förra året utbildades inte. Detsamma gäller året före. Och de värnpliktiga som ska utbildas under detta år genomgick mönstring redan förra året. Den förskjutning vi har i antalet värnpliktiga, som ska öka stegvis till 8 000, ligger alltså långt efter.
Även om ansträngningar görs för att öka mönstringen kommer det inte att hjälpa i närtid. De 5 000 kvinnor och män som ska värnpliktsutbildas under utbildningsperioden 2020–2021 har redan mönstrat.
Man kommer alltså att misslyckas även med att nå 5 000 värnpliktsutbildade under den kommande utbildningsperioden. […]

Sven-Olof Sällström (SD): […] Tack och lov är kärnan i det militära försvaret, värnplikten, återupprättad. Nu behöver den bara skalas upp från dagens låga nivåer för att möta framtidens behov. För att klara detta behöver inte bara fler värnpliktiga kallas till mönstring och tjänstgöring, utan vi behöver också fler officerare, fler befäl. Här ser vi sverigedemokrater, fru talman, ett problem. För att möta det ökade behovet av personal och för att stimulera lokal rekrytering föreslår vi att samtliga unga kvinnor och män bör kunna kallas till mönstring.
För att stimulera lokal rekrytering föreslår vi att Rekryteringsmyndigheten ska kunna öppna tillfälliga rekryteringskontor, till exempel i Luleå eller på Gotland.

Allan Widman (L): […] Det är väl så här i efterhand bara att konstatera att den övergång till totalt frivillig rekrytering som skedde för exakt tio år sedan inte föll väl ut vare sig i kvantitativa eller i kvalitativa termer. Dels har vi inte kunnat bemanna vår krigsorganisation på ett stabilt sätt under den här tiden, dels har allt färre blivit grundutbildade, vilket har medfört att det underlag som finns totalt för Försvarsmakten har minskat påtagligt. Detta har också lett till att vi har svårigheter att rekrytera till det som en gång i tiden var väldigt eftertraktade befattningar, till exempel yrkesofficerare, flygförare och soldater i specialförband.
Det är kanske att hårdra det något, men faktum är att vi nu har nästan tio år att ta igen. Om det blir som beredningen föreslår, att vi fram till 2024 ökar antalet grundutbildade per år till 8 000, kommer det att lösa en del av våra bekymmer. Läs riksdagsprotokollet

Belgium weighing French military mission in Mali, france24.com

Belgium has not ruled out participating in a French military initiative in Mali aiming to bring together special forces from several countries, Belgian Foreign Minister Philippe Goffin told AFP Thursday.

“It’s a matter of debate, dialogue. There already are many troops in Mali, Niger,” Goffin said when asked in an interview whether Belgium would respond favorably to a French request that its European allies provide forces for the endeavor, known as Takuba. […]

Of the countries approached by France, Germany declined while Estonia promised to provide several dozen soldiers. […]

Goffin acknowledged that the UN mission in Mali (Minusma) — one of the UN’s deadliest and costliest — has lost public support.

“It’s true that the Malian population is now nearly in a phase of rejection of Minusma, believing it does nothing and that its activities are totally useless,” he said. Läs artikel

”Illavarslande – JO fel ute om exgeneralen”, nilsfuncke.se

Det är illavarslande att JO går på ÖB Micael Bydéns linje i fallet med förre generalmajoren Anders Brännström, som petades från sin tjänst. Det skriver Nils Funcke, journalist och expert på yttrandefrihet.

Det som främst bör utmärka en god förvaltningskultur är inte att
myndigheter och tillsynsorgan alltid gör rätt utan att de förmår
korrigerar sig eller låter sig korrigeras när det blir fel.
Det kräver kurage.
Sista september 2018 lämnade generalmajor Anders Brännström sin
anställning inom Försvarsmakten. Med sig fick han 933 000 kronor.
Det finns ingen anledning att moralisera över att han accepterade
avgångsvederlaget mot att han sade upp sig. Därmed slapp ÖB, Micael
Bydén, en rättslig prövning i Arbetsdomstolen av skälen för att inte
låta Brännström tillträda en chefstjänst vid ledningsstaben. […]

ÖB hänvisade i sin “helhetsbedömning” av Brännströms
olämplighet också till två uttalanden i medierna där Brännström
bland annat svarat ja på frågan om Sverige skulle vara chanslöst vid
ett väpnat angrepp. Han hade därmed skadat förtroendet för
Försvarsmakten. Enligt ÖB utgjorde yttrandena en del av underlaget
vid bedömningen av Brännströms lämplighet för tjänsten men de var
inte ”på något sätt avgörande”. ÖB tillstår att ”oaktat” Brännströms
uttalanden i media hade han inte fått tillträda tjänsten. […]

Chefs-JO är Brännström och alla försvarsanställda svaret skyldigt hur
övergripande och generellt formulerade synpunkter på Sveriges
försvarsförmåga innebär att han inte kan genomföra sina uppgifter.
Att chefs-JO accepterar ÖB:s påståenden bidrar till att minska alla
försvarsanställdas möjlighet och inte minst vilja att säga sin mening
och delta i den offentliga försvarsdebatten. Läs artikel

FN röstade för vapenvila i Libyen, svd.se

FN:s säkerhetsråd manar till ett “bestående eldupphör” omgående i krigshärjade Libyen. En skör vapenvila råder i landet sedan mitten av januari.

Efter flera veckor av förhandlingar röstade till slut 14 av säkerhetsrådet 15 medlemsstater igenom resolutionen. Endast Ryssland motsatte sig den på grund av vissa ordval.

Vid ett toppmöte i Berlin i januari enades omvärlden om att inte blanda sig i konflikten i Libyen och att upprätthålla ett vapenembargo. Läs pressmeddelande

Libya: Security Council demands commitment to ‘a lasting ceasefire’, un.org

After what has reportedly been weeks of diplomatic negotiation, the UN Security Council passed a resolution on Wednesday aimed at stemming rising violence across Libya, demanding the warring parties commit to “a lasting ceasefire” according to terms agreed by military representatives from both sides at recent talks in Geneva. […]

Resolution 2510 recognizes the key role of African nations in ending the violence, notably the African Union and League of Arab States, and affirms “the need for a lasting ceasefire in Libya, at the earliest opportunity, without preconditions.”[…]

The text also expresses grave concern at the involvement of terrorist groups, and “growing involvement of mercenaries in Libya”, noting the commitments made a the Berlin conference to abide by the Security Council-imposed arms embargo, “including by ceasing all support for and withdrawing all armed mercenary personnel, and demands all Member States not to intervene in the conflict”. Läs pressmeddelande

Patriot debuterar under Aurora 20, forsvarsmakten.se

För första gången kommer ett tiotal svenska officerare tillsammans med amerikanska kollegor att bemanna det amerikanska Patriot-batteriet som deltar i övningen. Den blandade svensk-amerikanska bemanningen i förbandet är ett led i införandet av det toppmoderna Patriot-systemet i det svenska luftvärnet.

Aurora 20 är en nationell övning, där försvarsgrenarna, delar av det civila försvaret och internationella partners tillsammans ska öka förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Övningen genomförs över hela Sverige. Från lågintensiv strid i norr till högintensiv strid i syd. Områden som berörs av de mer omfattande delarna av Aurora 20 är främst södra Blekinge och östra och mellersta Skåne. I de områdena kommer periodvis förband att röra sig mellan Försvarsmaktens övnings- och skjutfält och i en del fall även öva utanför övningsfälten.

– En av Försvarsmaktens absolut viktigaste uppgifter nu är att öka den operativa förmågan. Nyckelordet för mig i det här är tillsammans, säger brigadgeneral Stefan Andersson, övningsledare för Aurora 20, och fortsätter.
– Vi ska öva stridskrafterna tillsammans i gemensamma operationer, Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter och aktörer i det civila försvaret och, inte minst, tillsammans med våra internationella partners. Läs pressmeddelande

Trump oroas inte över att USA kastas ut ur Filippinerna, dn.se

Filippinernas beslut att säga upp avtalet med USA om att ha militära styrkor i landet avfärdades på onsdagen av president Donald Trump.

– Jag har inget emot det, sa den amerikanske presidenten. […]

En talesperson för Duterte, Salvador Panelo, sa vidare att Filippinerna är öppet för militära samarbetsavtal med andra länder.

I dag har USA bland annat flygbasen Clark Air Base i landet och genomför varje år omkring 300 gemensamma militärövningar med de filippinska försvarsstyrkorna. New York Times konstaterar att USA under senare år har ökat antalet flottinsatser tillsammans med Filippinerna för att hindra Kinas allt aggressivare militära närvaro i Sydkinesiska sjön. Läs artikel

Utrikesdeklarationen 2020, regeringen.se

[…] Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Den förutsätter en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik i kombination med fördjupade försvarssamarbeten, särskilt med Finland, och en trovärdig nationell försvarsförmåga. Vi ska bidra till långsiktig stabilitet och säkerhet i vår del av Europa.

Den snabba teknikutvecklingen, inte minst inom cybersäkerhet och AI, skapar nya utmaningar i gränslandet mellan konkurrenskraft, handel och säkerhetspolitik. Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU och ökat samarbete på bred front: i Norden och Östersjöområdet, inom FN och OSSE, och genom partnerskapet med Nato. En stark transatlantisk länk är viktig för Europas och Amerikas säkerhet. FN spelar en viktig roll för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter, och är en central arena för Sveriges arbete med de globala utmaningarna. FN förblir en hörnsten i vår utrikes- och säkerhetspolitik. Vi stödjer Norge i deras kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vi ska därför kunna ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt. Sveriges ordförandeskap i OSSE år 2021 grundar sig i vårt starka engagemang för den europeiska säkerhetsordningen. Det är ett viktigt säkerhetsintresse för Sverige att upprätthålla dessa gemensamt överenskomna principer och åtaganden. Läs deklarationen