Bristen på unga officerare oroar, helagotland.se

Försvaret har svårt att locka unga till officersyrket, antalet nyexaminerade är mindre än antalet anställda som har möjlighet att gå i pension. På Gotland är problemet särskilt stort. Medelåldern på officerarna vid nya P18 är näst högst i landet, bara Hemvärnets stridsskola har en högre medelålder.

– Tre av fyra kommer att nå pensionsåldern inom tio år på P18, säger Karl-Johan Boberg, förste vice ordförande vid Officersförbundet.

Problemen med rekrytering har gjort det omöjligt att uppnå det gällande försvarsbeslutet. Armén kommer misslyckas med att leva upp till målet om att ha två fungerande brigader fram till 2020, en brigad består av omkring 4 500 soldater. Att anställa, utrusta och utbilda militär personal kostar – enligt försvaret är anslagen för låga för att nå politikernas mål. […]

Högre lön, men också att fler kallas in till värnplikt ses som en lösning på problemet.

– Det systemet som nu är beslutat behöver ungefär 15 000 värnpliktiga per år, vi måste upp i de siffrorna för att klara personalförsörjningen. Läs artikel