Tillräckliga resurser förutsättning för upprätthållen förmåga, puolustusvoimat.fi

Jarmo Lindberg, general och kommendör för försvarsmakten

Tal vid 228:e nationella försvarskursen i Helsingfors.

Tillräckliga resurser i förhållande till våra uppgifter och vår verksamhetsmiljö är en förutsättning för upprätthållandet och utvecklandet av Försvarsmaktens förmåga idag såväl som under kommande år.

Riksdagens förra sommaren godkända försvarsredogörelse uppställer klart den resursnivå som behövs för en försvarsförmåga relaterad till verksamhetsomgivningen. Försvarsmakten är idag i gott skick och vår förmåga att uppfylla våra uppgifter är god – det försvagade säkerhetsläget i våra närområden till trots. Det är vår plikt att upprätthålla försvarsförmågan och beredskapen i relation till verksamhetsomgivningen, varje stund. En trovärdig försvarsförmåga verkar också som en stabiliserande faktor för säkerhetsomgivningen.

Värnplikten, som grundar sig på en försvarsplikt som berör alla medborgare, har visat sig vara ett effektivt sätt att upprätthålla försvarsförmågan för vårt vidsträckta land såväl i normal- som i undantagsförhållanden. Det nuvarande försvarssystemet baserat på manlig värnplikt som den frivilliga kvinnliga militärtjänsten kompletterar, uppfyller väl våra militära behov och fungerar bra. Hela talet finns på finska