”Borgerligheten underskattar aktiv utrikespolitik”, utrikesminister Margot Wallström, DN Debatt

…Borgerlighetens debatt koncentrerar sig i huvudsak på agerandet i ett slutgiltigt konfliktskede. Det är ett för smalt synsätt och tar inte hänsyn till alla delar av dagens mycket komplexa verklighet.

Vi måste alltid verka för avspänning och för att hot inte ska uppstå. För att göra det använder vi säkerhetspolitiska instrument som diplomati, medling och förtroendeskapande åtgärder…

Regeringen har med stöd i det försvarsbeslutet från våren 2015 valt en mycket aktiv linje. Det är de praktiska åtgärderna, det vill säga substansen och innehållet, som har betydelse för byggandet av säkerhet. Vi har exempelvis drivit fördjupningen av det svensk-finska samarbetet till att även omfatta möjligheter till gemensamt agerande bortom fredstida förhållanden. Den utökade svensk-finska övningsverksamheten inom mark-, sjö- och luftstridskrafterna stödjer detta. På kort tid har en ny och stabiliserande dimension tillförts det säkerhetspolitiska scenariot i vår del av Europa. Läs artikel