Är säkerheten i Östersjön hotad? Tre frågor till Erkki Tuomioja och Stefan Wallin, svenska.yle.fi

Erkki Tuomioja (SDP) och Stefan Wallin (SFP) från riksdagens utrikesutskott diskuterade säkerhetspolitik i måndagens Slaget efter tolv. Vi plockade ut tre centrala frågor kring temat.

Hur har det  säkerhetspolitiska läget i regionen utveecklats?

 

Stefan Wallin: ”Det är ingen hemlighet vad som skett de senaste åren. Rent konkret handlar det om en utveckling som tog sin avstamp i president Putins tal i München 2007. Vad som hände i Georgien 2008, kleptokratin på Krim 2014 och verksamheten på ukrainskt territorium har i denna krympande värld orsakat ett spänningsklimat som också avspeglar sig på stämningen runt Östersjön.

Militärövningar, betydande militär aktivitet i våra närområden och de senaste uppgifterna från Sverige som tyder på att man skulle ha indikationer som fått den svenska försvarsmakten att återbefästa Gotland. Det gör man knappast för skojs skull. Allt detta skilt för sig och tillsammans skapar en situation som man tvingas betrakta med växande oro…

Erkki Tuomioja: Det som oroar mig är en retorik som bygger på att Finland och Sverige inte kan stå utanför om det uppstår en militär konlikt i Östersjön. Det här är en självuppfyllande profetia. För mig är det självklart att vi i Finland vill stå utanför krig.” Läs artikel