Borgarnas farhågor om Jas 39 E tagna ur luften, försvarsminister Peter Hultqvist i Göteborgs-Posten

Påståendet att den svenska flygmotorkompetensen går i graven är anmärkningsvärt, liksom att placera regeringen i centrum för förhandlingar som ska föras mellan FMV och Saab samt mellan Saab, General Electric och GKN. Borgarna borde veta bättre, skriver Peter Hultqvist (S).

Det är anmärkningsvärt att dessa företrädare hävdar att den svenska flygmotorkompetensen går i graven. Lika anmärkningsvärt är det att de vill använda riksdagen som plattform för att tillförsäkra ett enskilt företag en särskild roll i Jas 39 E-projektet. Borgarna borde begripa hur rollfördelningen ser ut vid en upphandling. De borde veta att det är fel att på detta sätt placera regeringen i centrum för den förhandling som ska föras utifrån affärsmässiga utgångspunkter, ytterst mellan myndigheten FMV och Saab, men också mellan företagen Saab, General Electric och GKN. Det borgarna föreslår kan riskera totalekonomin och även skapa förseningar i Gripenprojektet. Konsekvenserna för ett försenat Gripenprojekt verkar de inte ha tänkt på…

I dag utför företaget GKN bland annat underhåll och produktstöd för motorn i Jas 39 C/D. De har även kompetens och resurser för att i samverkan med General Electric ta ett betydande ansvar för underhållet även för Jas 39 E. Det finns inget som i dag pekar på att det i sådana fall skulle vara nödvändigt att skicka hela motorer till USA för underhåll. Dessa grundförutsättningar var både regering och opposition väl införstådda med när den dåvarande Alliansregeringen i januari 2013 beslutade om utveckling och ombyggnation av 60 Jas 39 C/D till Jas 39 E.

Som försvarsminister följer jag aktivt upp statens beställning av Jas 39 E. Endast en lösning som tillgodoser Försvarsmaktens behov av operativ tillgänglighet i stridsflygsystemet är tillfredsställande. Det ligger också i regeringens mandat och ansvar att säkerställa detta. Läs artikel