Bo Pellnäs: Värdlandsavtal – och sen då?

Ystads Allehanda

Bo Pellnäs ställer frågor i Ystads Allehanda med anledning av Värdlandsavtalet. Det finns det anledning att göra. Vilka planer kan Sverige och Nato tänkas dra upp och förbereda bland annat beträffande Gotland? Pellnäs ser primärt frågorna ur ett perspektiv av svensk underordning och anpassning, även om det är bra att han säger sig vara för ”att värnplikt bör återinföras”. Värdlandsavtalet stärker inte Sveriges säkerhetspolitiska belägenhet. När det gäller Gotland är det inte som Pellnäs skriver” bekymmersamt att Sverige planerar att föra så blygsamma resurser till ön först år 2018.” Det är helt enkelt oacceptabelt. Sverige ska inte låta sig dras in i baltiska äventyrligheter utanför vår kontroll utan återställa landets försvarsförmåga och därmed förknippade handlingsfrihet.

Pellnäs skriver:

Paradoxalt nog kan värdlandsavtalet däremot öka Gotlands strategiska betydelse och utsatthet. Avtalet bidrar till att en gruppering av Nato-förband i Sverige så småningom kan ske mycket snabbare än i dag. Frestelsen att även vid mindre spänningshöjningar slå till och besätta Gotland kan därför växa. Mot den bakgrunden är det bekymmersamt att Sverige planerar att föra så blygsamma resurser till ön först år 2018.

Läs mer: http://www.ystadsallehanda.se/ledare/bo-pellnas-vardlandsavtal-och-sen-da/