Bill Clinton på besök i Kosovo

Reuters skriver den (12/6) om tidigare USA-presidenten Bill Clintons besök i Kosovo:

“Thousands of Kosovo Albanians turned out on Wednesday to welcome back former U.S. president Bill Clinton and his ex-top diplomat Madeleine Albright 20 years after they helped engineer the NATO air war that ousted Serbian forces. […]

Clinton, 72, and Albright, 82, were greeted like rock stars in the Kosovo capital Pristina where a statue of Albright was unveiled in the city center for the occasion, joining one of Clinton erected earlier on a boulevard named after him. […]

Marking the 20th anniversary of NATO peacekeeping troops entering Kosovo after Serbian forces left, Kosovo President Hashim Thaci awarded Clinton and Albright medals of freedom ‘for the liberty he brought to us and the peace to entire region.’”

 

Natos bombkrig mot Jugoslaven 1999 har tidigare kommenterats på den här sajten. Här återges ett utdrag ur boken Lagen mot krig:

”Bombningarna saknade stöd i folkrätten och utgjorde ett öppet brott mot FN-stadgans våldsförbud. NATO intervenerade i ett inbördeskrig till stöd för ena parten. USA motiverade politiskt kriget som en ”humanitär intervention” för att skydda kosovoalbaner i provinsen Kosovo från påstådd förföljelse från serbisk milis. […]

Efter bombkriget har världen kunnat konstatera att någon massfördrivning av kosovoalbaner från Kosovo aldrig ägde rum innan kriget inleddes. Inte heller kunde några massgravar med dödade kosovoalbaner påträffas som det hade hävdats i propagandan före bombkriget. Det kanadensiska rättsmedicinska team som efter kriget hade uppgiften att kartlägga dödandet av kosovoalbaner avbröt sin verksamhet i förtid och reste hem då de inte kunna finna några massgravar i Kosovo. En filmfotograf som följde teamet kommenterade USA:s påståenden om att 100 000 till 200 000 kosovoalbaner dödats av serberna: ”Detta var massakern som aldrig inträffat” (Globe and Mail 2 september 2004) […]

Tidigare statsministern Ingvar Carlsson fördömde kriget som stridande mot folkrätten. Han och Shridath Rampahal, vilka tillsammans var ordförande i FN-kommissionen Commission on Global Governance, skrev i New York Times, 1 april 1999:

’NATO:s flygattacker mot Jugoslavien har inte bemyndigats av Förenta Nationerna. Det förekom inte ens ett försök att erhålla sådant bemyndigande. De utgör följaktligen angreppshandlingar mot ett suveränt land; och som sådana slår de mot själva hjärtat i den internationella rättsordningen och mot FN:s auktoritet. Då detta är handlingar utförda av världens militärt mäktigaste länder blir denna skada oöverskådlig.’”