Biljoner euro går till krigsförberedelser, hbl.fi

Mikael Böök, Isnäs

Frågar någon ens vem som ska betala notan? Militärutgifter är offentliga utgifter så det är förstås skattebetalarna som ska betala biljonerna.

Kostnaderna för det pågående fransk-tysk-spanska projektet Furure Combat Air System (FCAS) har uppskattats till en halv biljon, det vill säga 500 miljarder euro. Det nya stridsflygplanet ska ersätta nuvarande tyska Eurofighter och franska Rafale från och med 2040. Därom enades förbundskansler Angela Merkel och president Emmanuel Macron 2017.

De två statsöverhuvudena var också överens om att utveckla en ny tankvagn för 100 miljarder euro, uppgav den tyska affärstidningen Handelsblatt (5.6.2019).

Nu gäller det att komma ihåg att FCAS samt Main Ground Combat System (MGCS), alltså den planerade nya tankvagnen, inte är de enda pågående rustningsprojekten i vår världsdel. Svärmar av bestyckade drönare ska nämligen beledsaga dessa stridsflyg ”av sjätte generationen”. För detta ändamål tas attackdrönaren Neuron i dessa tider fram av svensk, fransk, italiensk, spansk, schweizisk och grekisk militärindustri. Ja, och så behöver förstås militärens molntjänster, satellitsystem och artificiell intelligens uppdateras. Läs artikel