Beväringarnas försvarsvilja och tjänstgöringsmotivation stiger alltjämt , puolustustusvoimat.fi

Beväringarnas försvarsvilja och tjänstgöringsmotivation ökar fortfarande, framgår det av slutenkäterna för de beväringar som hemförlovades i september och i december 2015. Förvarsmakten utvecklar fortgående sin verksamhet på basis av responsenkäterna.

Försvarsviljans nationella medelvärde låg på 4,2 på en skala från noll till fem. Medelvärdet låg under många år på 4,0 varefter det så småningom stigit till den nuvarande nivån. Även tjänstgöringsmotivationen har stigit sedan nivån år 2010, som var 3,2. På basis av den omfattande responsen har den nu värdet 3,6. På längre sikt har beväringarnas respons över försvarsmaktens utbildningskultur och utbildningens kvalitet samt personalens jämte beväringschefernas verksamhet ständigt förbättrats. Personalen fick vitsordet 4,2, officersaspiranterna 4,0 och gruppcheferna 3,8.

Försvarsmakten kommandochef, brigadgeneral Kim Mattsson menar att en av många målsättningar i försvarsmaktsreformen, som körde igång år 2010, var att höja soldaternas försvarsvilja.– Man har satsat på utbildningen, gjort den angenämare bland annat genom att öka antalet utbildare samt genom bruket av simulatorer. En angenäm utbildning ökar för sin del tron på den egna förmågan, något som också märks i ökad försvarsvilja, konstaterar Mattsson. Läs artikel