Beredskapsövning vid Tredje sjöstridsflottiljen, forsvarsmakten.se

Tidigare i veckan genomförde chefen för Tredje sjöstridsflottiljen en beredskapsövning. Syftet med övningen var att under yttre hot och tidspress gå till sjöss med delar av förbandet och lösa uppgifter. Dessutom kontrollerades logistikkedjan för olika typer av komplettering av vapen med hjälp av personal ur Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Läs pressmeddelande