Beredskapsövning på sjöstridsflottiljerna, forsvarsmakten.se

I början av veckan genomfördes en intern beredskapsövning vid två av marinens förband. All tillgänglig personal vid Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen beordrades in för att påbörja förstärkt sjöövervakning i Östersjön. […]

Såväl visbykorvetter, underhållsfartyg som minröjningsfartyg kastade loss för att genomföra sjöövervakning i Stockholms södra skärgård och södra Östersjön. Röjdykardivisionen användes för att undersöka  hamnar och möjliga säkra platser för logistikförsörjning. De båda underhållsdivisionerna möjliggjorde att stridsfartygen kunde göra sitt jobb. Till sjöss togs tillfället i akt att öva inslag som ytstrid, skyddstjänst och andra moment fartygen behöver kunna. Dessutom genomfördes en artilleriskjutning från korvetter mot landmål på Tofta skjutfält. Där användes skarp ammunition. Iland grupperade 311.robotenheten för att kunna sätta in sjömålsrobotar samordnat med fartygen. Läs pressmeddelande