Bandvagn för framtidens behov, forsvarsmakten.se

Vid Markstridsskolan är det som vanligt full fart i de olika utvecklingsprojekten. Ett av dessa är Bandvagn 410 där det just pågår testkörningar med den nya bandvagnskärran.
– Test- och evalueringsarbetet är oerhört viktigt, då får vi se hur materielen fungerar i den miljö den sedan ska användas i, berättar kapten Ulf Arnholm, systemföreträdare för bandvagnssystem på Markstridsskolan…

Försvarsmakten har haft Bandvagn 410 sedan 2014 då de första 15 vagnarna som levererades var ämnade för internationella insatser. Under 2014-2015 levererades totalt 150 vagnar till förbanden, av dessa levererades 50 till Göta ingenjörregemente, Ing 2 i Eksjö. Modellen finns i fyra varianter, sjukvård, ledning, logistik och trupptransport…

Några exempel av de många prov som genomförts med Bandvagn 410 är; ambulansfunktion, flytförmåga, framkomlighet, vintermiljö och stridsdygn. Just nu genomförs tester av en ny bandvagnskärra, en kärra som även går att använda till Terrängbil 16. Läs pressmeddelande