Baltops 50 förtöjd vid kaj, forsvarsmakten.se

Baltops 50 har avslutats och det med gott resultat. HMS Karlstad har tillsammans med en ubåt och personal från Sjöstridsskolan och Marinbasen deltagit i den femtioårsjubilerande marinövningen. […]

Första ubåtsflottiljens medverkan i övningen har främst handlat om ubåtsjakt. Det är värdefullt för såväl svensk ubåtsledning som besättning att delta i övningar med internationell ledning. Det ger en väldigt bra måttstock för att se hur vi står oss internationellt vad gäller ubåtsjakt och det ger god utveckling för framför allt sensoroperatörerna.

Att öva i ett internationellt och större sammanhang med komplex hotbild stärker förmågan till samordnade operationer. Läs artikel