Baltops 20, forsvarsmakten.se

Baltops 20 genomförs 7-19 juni i Östersjön och har som syfte att demonstrera interoperabilitet både inom NATO samt mellan NATO och partnerländer. Övningen omfattar luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer och amfibieoperationer. BALTOPS genomförs årligen sedan 1972 av US NAVY inom ramen ”in the spirit of Partnership for Peace”. 2020 års övning kommer genomföras i södra och sydöstra Östersjön och på strandnära landövningsområden i Estland, och Polen.

BALTOPS-20 involverar omkring 9,000 personer (varav cirka 100 från Sverige), drygt 50 örlogsfartyg och 80 stridsflyg och helikoptrar. Sverige deltar med en korvett av Visby-klass och en ubåt. Övriga nationer och organisationer som deltar är Belgien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och NATO. Totalt deltar 16 nationer, 14 NATO-medlemmar och två partnerland (Sverige och Finland).

Försvarsmaktens deltagande syftar främst till att fortsatt utveckla interoperabiliteten samt ytterligare integrera marinens bidrag av deltagande VISBY-korvetter i NATO snabbinsatsstyrka (NRF) och U.K Joint Expeditionary Force (JEF). Det svenska deltagandet varierar från år till år men utgörs 2020 av en ubåt och en korvett av Visbyklass. Totalt deltar ungeför 100 personer från svenska Försvarsmakten i övningen. Läs pressmeddelande