Här skyddar Försvarsmakten vår kust, forsvarsmakten.se

– För Sverige, med vår långa kust, är förmågan att förhindra en angripare att landstiga, en nyckelförmåga. Vi har med förband ur marinen och flygvapnet genomfört gemensam sjömålsstrid med sjömålsrobot 15, säger ställföreträdande insatschef generalmajor Urban Molin, som ledde beredskapskontrollen.

Bekämpningen skedde gemensamt av marinen och flygvapnet, samordnat i tid och rum från land, till sjöss och från luften mot mål ute till havs.

– Att samordnat skjuta från tre olika typer av plattformar, korvetter, tung kustrobotenhet och stridsflyg, mot ett gemensamt sjömål på långa avstånd är komplext och därför krävs övning, säger Urban Molin. Läs pressmeddelande