Baltländer satsar på inhemskt försvar, sr.se

Estland gör nya försvarssatsningar och ökar markant budgeten för sitt hemvärn som ska få ytterligare en miljon euro i anslag årligen. Det meddelar landets försvarsministerium sedan regeringen undertecknat en utvecklingsplan för de kommande fyra åren. Även i de andra baltiska länderna ökar försvarsanslagen och i bakgrunden finns både fortsatt oro för grannen Ryssland, och avvaktan inför utvecklingen hos den nära allierade USA. Frågetecknen kring USA och president Trumps inställning till både Putin och Natosamarbetet har ytterligare ökat trycket på de redan mycket säkerhetsinriktade baltiska länderna att rannsaka sin inhemska försvarspolitik…

Litauen som häromåret beslutade att återinföra allmän värnplikt väntas uppnå sina två procent nästa år…

När det amerikanska stödet inte längre låter så villkorslöst som det gjorde under Barack Obamas år vid makten då han och vicepresident Joe Biden bland annat gjorde mycket symboliska besök i Tallinn och Riga, så behöver länderna nu se över sina konkreta alternativ. Läs artikel