Bakgrund: USA, Finland och kalla kriget, hbl.fi

Det finländska försvarets heroism, stridsduglighet, mod och uppoffringar 1939–1944 räddade utan tvivel landets självständighet och förhindrade att landet på något sätt inkorporerades i det sovjetiska systemet, skriver Ford Cooper, pensionerad generalkonsul och tidigare ambassadråd vid USA:s beskickning i Helsingfors…

Jag gör det utifrån mina egna erfarenheter som tjänsteman i State Departement, bland annat som ambassadråd vid USA:s beskickning i Helsingfors 1976–79, som viceambassadör 1984–86 och som chef för vårt utrikesministeriums nordiska byrå 1986–88. Jag vill främst påminna om hur konsekvent USA:s inställning till Finland var under hela kalla kriget. Dess mål var att stöda landets självständighet och dess trovärdighet som neutral demokrati med västerländsk orientering. Vi visste att detta konsekventa mål för vår politik var parallellt med och nära Finlands egna aspirationer. Men vi var också fullt medvetna om att Finlands allt överskuggande nationella politiska imperativ – en lärdom inpräntad av dess krig mot Sovjetunionen – var att förtjäna och bibehålla Sovjetunionens goodwill och förtroende som en förutsättning för att säkra sin självständighet…

Dessutom hade vi och våra allierade i Nato, vid krigets slut och när alliansen bildades, meddelat Finland att landet i grund och botten stod ensamt i sina relationer till Sovjet. Mera specifikt blev Finland i september 1950 informerat om att åtgärder för att assistera landet inte skulle komma att vidtas i händelse av en sovjetisk attack mot Finland…

Min sakkunskap om Finland begränsar sig i huvudsak till det jag skrivit i min bok ”On the Finland Watch” år 2000. Om en sak är jag dock övertygad: det finländska försvarets heroism, stridsduglighet, mod och uppoffringar 1939–1944 räddade utan tvivel landets självständighet och förhindrade att landet på något sätt inkorporerades i det sovjetiska systemet. Det gjorde också ett bestående intryck på den östra grannens civila och militära ledarskap. Också under kalla kriget bibehölls försvarsberedskapen, som ännu i dag är ett föredöme för Europa. Läs artikel