Avtalen mellom Norge og USA bryter ikke Grunnloven, forsvaretsforum.no

Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister (H)

Hammerstad viser til at amerikanske styrker ikke er underlagt norsk kommandomyndighet og mener dette bryter med Grunnloven. Det gjør det ikke.

Det er ingen allierte styrker i Norge, enten det er britiske, nederlandske eller amerikanske, som er underlagt norsk kommandomyndighet.

Selv om allierte styrker ikke er underlagt norsk kommandomyndighet er det Norge som suveren stat som har kontroll med og myndighet til å beslutte amerikansk og annen alliert militær aktivitet inn og ut fra norsk territorium i fredstid. Vi følger egne nasjonale retningslinjer for utenlandsk militær aktivitet ut fra norsk territorium, som blant annet begrenser hvilke typer flyvinger og seilinger som kan gjøres av allierte ut fra Norge.

Selv i en krisesituasjon er det norske myndigheter som regulerer denne typen aktivitet med utgangspunkt i norsk jord.

SDCA-avtalen regulerer ikke kommandomyndighet, men er en ramme for praktisk videreutvikling av forsvarssamarbeid. Den regulerer mange ulike forhold, både de omforente områdene amerikanerne kan bygge infrastruktur på, men også inn- og utreise, jurisdiksjon og utvidelse av skatte- og avgiftsfritak. At vi har en åpen og omforent avtale om disse forholdene, mener jeg er en styrke ikke bare for det bilaterale forholdet, men også for forholdet til vår nabo i øst.

Norsk Nato-medlemskap og det tette forsvarssamarbeidet med USA er velkjent for Russland og del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk. Avtalen endrer ikke norsk basepolitikk eller norske anløpsregler. Atomvåpen skal fortsatt ikke lagres på norsk jord i fredstid. Läs artikel